תוצאות עבור "

עסק

"
| (3)
|
האם התכוונת ל- עוסקעיסק
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] מִפעָל, עבודה, חנוּת, בית עסק
2. [תמ] עניין: שלא היה משה פונה לעסקָיו ולא היה יורד לביתו אלא מן ההר אל העם (מכילתא פרשת יתרו)
3. [עח] עִסקָה, מעשֶׂה (עממי): עשינו עסק
4. [תמ] קֶשר, שַייָכות: אין לך עסק בנסתרות (חגיגה יג.); פונה אני מכל עסקיי ועוסק בו (רש"י, ויקרא יז 10); אין לו עסק עם האנשים האלה
5. [תמ] משא ומתן בענייני מסחר: בני, למה תרבה עסקך? ואץ להרבות לא יינקה (בן סירא); זו השותפות נקראת עסק (רמב"ם, הלכות שלוחין ושותפין ו 1)
6. [תמ] סכסוך: מלך ישראל שהיה לו עסק, מהו שיהא מותר לו לדון לפני בית דין? מלך לא דן ולא דנין אותו (מדרש רבה דברים)
7. יחיד, או תאגיד, או שותפות העוסקים בפעילות כלכלית־מסחרית בכוונה להפיק רווח.
8.הסכם בין קונה למוכר לבצע טרנסקציה, כגון בביטוי "עשינו עסק". (להרחבה ראה מעות)
deal, business
פירוש
שורש של הערכים: הַעסָקה, הִתעַסקוּת, מוּעסָק, מַעסיק, מִתעַסֵק, עוסֵק, עיסוּק, עָסוּק, עֵסֶק, עִסקָא, עִסקה, עִסקי, עַסקָן, עַסקָנוּת, עַסקָני, תַעסוּקה

עסק פרוש | עסק פירוש | עסק מילון | עסק הגדרה מילונית | עסק מילון עברי | עסק מילון אנציקלופדי | עסק אנציקלופדיה | עסק תרגום
עסק פירוש השם | עסק פירוש המילה | עסק משמעות המילה | עסק ביטויים | עסק דקדוק | עסק לשון | עסק ניבים | עסק אטימולוגיה
עסק מילים נרדפות | עסק ניגודים | עסק חריזה | עסק חרוזים | עסק צירופים | עסק פתגמים | עסק ניבים | עסק תחביר
עסק ביטויים | עסק ציטוטים | עסק ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי