תוצאות עבור "

פלט

"
| (10)
|
האם התכוונת ל- פולטפילט
פירוש
שורש של הערכים: מִפלָט, מַפלֵט, מַפליט, נִפלָט, פּולֵט, פָּלוּט, פֶּלֶט, פָּלֵט, פּלֵטה, פָּליט, פּליטה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. פָּליט, ניצול, נמלט: פלֵטים מחרב, הלכו אל תעמדו (ירמיה נא 50)
2. הצלה, כאמור בפסוק: "רָנֵי פַּלֵּט תסובבֵני" (תהילים לב, 7)

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. פּתֵכָה, לוח דק בדרך-כלל מעץ, שעליו מניח הצייר את הצבעים לעִרבּוּב בִּשעת עבודתו
2. מִגוון הצבעים המאפיין אָמָן מסוים
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תחילית של מילים לועזיות בהוראת: חֵיך
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.[עח] מֵידָע ותוצָאות שהמַחשֵב מסַפק (כּנֶגד: קֶלֶט): המנהל עיין בפלט שהוצא מהמחשב
2.[תמ] פּלֵטה, מִפלט: וחַבלי מוות אפפו לאין פלט (מגילת הודיות ג, 28)
3. [עח] מִתקן מִשׂרָדי אוטומָטי הפּולט חומֶר נתוּנים מעוּבָּד: המשתתפים דנו במידע שהתקבל מהפלט
4. בחוק המחשבים, נתונים, סימנים, מושגים או הוראות, המופקים בדרך כלשהי על ידי המחשב.
5. תהליך ההעברה של נתונים או הוראות מתוך הזיכרון הראשי או המעבד אל יחידה היקפית כלשהי לאחר עיבודם וכן כינוי לנתונים או ההוראות המועברים, וליחידות החומרה ושגרות התוכנה המשמשות לביצוע ההעברה.
6. כינוי לתהליך ההוצאה של מידע מתוך יחידה כלשהי במערכת, כגון: מבנה נתונים, התקן חומרה וכד'.
7. אות בינרי היוצא משער לאחר ביצוע פעולה או פעולות לוגיות על האותות הבינרים שנכנסו אליו. (גם: מוצא).
8. זרם של מוצרים או שירותים המיוצרים בתהליך ייצור נתון בתוך תקופת זמן נתונה על ידי יחידה כלכלית הנמדד במונחים כספיים ובמונחים כמותיים ולשם כך הוא מקיים את עצמו. (גם: תפוקה).
output
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

פְּלָט[מש]

(מילון לועזי)

1. פלטין; ארמון מלך; היכל;
2. שם של אחד הבתים, עליון או תחתון, בפרלמנט;
3. כינוי למוסד ממשלתי חשוב במדינות אחדות, בפרט ברוסיה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

פְלֵט[מש]

(בנקאות ושוק ההון)
(בשוק ההון) איגרת חוב שנסחרת במחיר המכיל בתוכו את הריבית שהצטברה ועדיין לא שולמה. (גם: חָלָק).
flat
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

פְלֶט

(מילון לועזי)

1. אחיד, חלק;
2. ללא שינוי, כמות שהוא, ללא הגבלות;
3. שאין בו ניגודי צבע;
4. ללא דמי שירות או עמלות

פלט פרוש | פלט פירוש | פלט מילון | פלט הגדרה מילונית | פלט מילון עברי | פלט מילון אנציקלופדי | פלט אנציקלופדיה | פלט תרגום
פלט פירוש השם | פלט פירוש המילה | פלט משמעות המילה | פלט ביטויים | פלט דקדוק | פלט לשון | פלט ניבים | פלט אטימולוגיה
פלט מילים נרדפות | פלט ניגודים | פלט חריזה | פלט חרוזים | פלט צירופים | פלט פתגמים | פלט ניבים | פלט תחביר
פלט ביטויים | פלט ציטוטים | פלט ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי