תוצאות עבור "

צוא

"
| (88)
|
האם התכוונת ל- צוואצא
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
הנהר הראשי בתאילנד. זורם מצפון לדרום דרך בנגקוק, לדלתה במפרץ תאילנד. אורך: כ-1,200 ק"מ.
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
צעיר אנוכי ונבזה (ביטוי של ענווה)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
צעירי אגודת ישראל
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
צריך אתה לדעת
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
קיצור של צֵאה, מטונף: תִזרֵם כמו דָוָה צֵא תאמר לו (ישעיה ל 22)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
דְאג לעצמך (על יסוד תוספתא מעשר ראשון ג ז)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(באירוניה) לך תודיע לכולם (על יסוד פסחים נ:)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תן דעתך! שים לב!; חשוב, בדוֹק (על יסוד מכילתא ב:)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. תן דעתך, שים לב: צא וראה איזו היא מלחמה שישראל נושעים בה ואין אחריה שעבוד? (ספר בהעלותך יט)
2. (עִם פּועַל בציווּי) מילת זירוּז: צא וראה מה ביקש לָבן הארמי לַעשׂות ליעקב אבינו (הגדה של פסח)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
ראה מה רוב האנשים רגילים לעשות ונְהַג כמִנהג אנשי המקום, אל תתבּדֵל (על יסוד ירושלמי פאה כג)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
כמו צואה: והיה בשבתך חוץ וחפרת בה ושבת וכִסית את צֵאָתְךָ (דברים כג 14); ועוגת שעורים תאכלֶנה והיא בגללֵי צֵאַת האדם תעגנה לעיניהם (יחזקאל ד 12)
פירוש
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מפריש צואה (בעיקר בנימת בוז וזלזול)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תחילת הלילה (כשאור הכוכבים מתחיל להיראות): ואנחנו עושים במלאכה, וחציָם מחזיקים ברמחים מעלות השחר עד צאת הכוכבים (נחמיה ד 15)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
יציאה: ברוך אתה בבֹאך וברוך אתה בצאתך (דברים כח 6); מעלות השחר עד צאת הכוכבים (נחמיה ד 15)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
בִּרכּת שלום לַיוצא ולַבּא (על יסוד זמירות ליל שבת)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
בּרכה ליוצא לדרך: צֵאתךָ לשלום וּבואךָ לשלום
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
ספרו של יעקב בן יצחק אשכנזי, שנכתב בסוף המאה ה-16 ובו תרגום ופירוש עממי ביידיש לחומש, חמש המגילות וההפטרות בצירוף אגדות, משלים, הלקוחים מן המקורות והמסודרים עפ"י פרשת השבוע, ההפטרות והמגילות. הופיע ביותר מ-200 מהדורות.
פירוש
שורש של הערכים: צֵא, צֵאָה, צָאוּי, צואה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
צואֶה: צמר מלובן וצואי (בכורות ד, ז)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.פּסולֶת המזון המוּפרשת מִפּי הטַבַּעת: דור טהור בעיניו ומצֹאתו לא רחץ (משלי ל 12); מרחיקין מצואתו וממימי רגליו ארבע אמות (סוכה מב:); צואת יונים (רש"י, גיטין סט:)
2. פֶּרֶש, טינופֶת: כי כל שלחנות מלאו קיא צֹאה בלי מקום (ישעיהו כח 8)
3. (בּהשאלה) זימה, רֶשַע: צֹאת בנות ציון (ישעיה ד 4)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
של צואה, מטונף (גם: צואי): ויהושע היה לבוּש בגדים צואים (זכריה ג 3); אסרו חכמים לאכול ולשתות בכלים הצואים (רמב"ם, הלכות מאכלות אסורות מז, כט)
פירוש
שורש של הערכים: צֹאן, צֹאנֶה
פירוש
שורש של הערכים: צֶאלה, צֶאלון, צֶאלים
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
ציווי מוארך של יוצֵא (ראה: צֵא)
פירוש
שורש של הערך צֶאצָא
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
יְצִיאָה, כאמור בפסוק: "לא תֵצֵא כְּצֵאת העבדים" (שמות כא, 7)
פירוש
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מקדש או אולם תפילה בודהיסטי
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(במיתולוגיה הסינית) אל הלבבות, העֵד למעשיו של כל אדם ורושם אותם
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
ברכת פרדה בין חברים ומשמעותה שלום, להתראות (עממי)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
חיית מחמד, גזע כלבים שמקורו בסין
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מטוּנף, מלוּכלך בּצואה: נותן לו צמר צָאוּי כדי שֶיְלַבְנֶנוּ (תוספתא חולין י, ה)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
צֹאן

1. [תנ] שֵם כּולל לִבהֵמה דקה: לכבשׂים, לעִזים, ולדומיהם: ויהי הבל רֹעה צאן (בראשית ד 2); הכונס צאן לדיר (בבא קמא ו, א)
2. [תנ] אחד מן הכּבשׂים או העִזים ודומיהם: ויהי לו מקנה צאן ומקנה בקר (בראשית כו 14)
3. [תנ] מָשָל לעם ישׂראל: צאן אֹבדות הָיה עַמי (ירמיה נ 6)
4. [תנ] (בּמָשָל וּבִנבוּאה) סֵמל התמימוּת: הנה אנֹכי חטאתי... ואלה הצאן מה עשו? (שמואל ב' כד 17)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] משל לעם ישראל שנשחטו בידי עמים שונים
2. [תנ] (בהשאלה) כינוי לעם ישראל המדוכא: רְעֵה את צאן ההרגה אשר קֹניהן יהרגֻן ולא יאשָמו (זכריה יא 5-4)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
המון רב (על יסוד יחזקאל לו 38)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
צאצאים (על יסוד פרקי דרבי אליעזר, יב)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח](של מנהיג דָתי) קָהָל המקַבֵּל עליו מָרוּת של "רַבּי" (של חסידים) או של כּומֶר וכד'
2. [תנ] כּינוּי לעַם ישׂראל בּיַחס לֵאלוהים שמנַהלָם וּמַדריכָם: למה אלֹהים זנחתָ לנצח יֶעשַן אַפךָ בצאן מרעיתך (תהילים עד 1)
3. [עח] עדה או קהל אנשים הסרים למשמעותו של מישהו
4. (גם בהוראה) בני טיפּוחיו, בני חָסוּתו
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] הצאן שהוקדשו לקרבנות במקדש: כצאן קֳדָשים, כצאן ירושלַם במועדיה (יחזקאל לו 38)
2. [עח] (בהשאלה) כינוי חיבה לילדי ישראל התמימים והטהורים (ספרותי)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
צאן: צֹנֶה ואלפים כולם וגם בהמות שָדָי (תהילים ח 8)
פירוש
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עץ נוי טרופּי ממשפּחת הקִטנִיות. העץ גָבוהַּ בַּעל נוף דמוּי סוכֵך. עליו ארוכּים מרוּבֵּי עַלעַלים הנושרים בחורף, פרחיו גדולים ואדוּמים וערוּכים בּאֶשכּולות Delonix Regia
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. צלָלים: יְסכהוּ צאלים צללו, יְסבּהוּ ערבי-נחל (איוב מ 22) (תן דעתך שהצורה צֶאלים היא גם ריבּוּי של צֶאלה)
2. עצים נותני צל: תחת צאלים ישכב בסתר קנה ובִיצה (איוב מ 21)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עץ השֵיזָף Zigyphus lotus
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
צֶאצָא

1.[תנ] כל אחד מִבָּניו של אדם ומן הנולדים מהם (גם: זֶרע): ונודע בגוים זַרעָם וצאצאיהם בתוך העמים (ישעיה סא 9); אֶצֹק רוחי על זרעך וברכתי על צאצאיך (ישעיה מד 3); דוד המלך הוא צאצא של רוּת המואבייה
2. [עח] דבר המתהווה בעקבות דבר אחר: הכישלון במבחן הוא צאצא של אי-הלמידה
3. [תנ] יצוּר, בָּרוּא: הארץ ומלואה, תבל וכל צאצאיה (ישעיה לד 1)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
זרעו, ילדיו: יהי רצון שיהיו צאצאי מעיךָ כמוך (תענית ו.)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

צ'וּאֵטָס

(מילון לועזי)
כינוי גנאי לאנוסים ולצאצאיהם באי מיורקה, ששנים רבות לאחר שעברו לנצרות עדיין נרדפו וחיו ברְבָעִים נבדלים (ספרדית chuetas )
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

צאֶר"ן

(מילון לועזי)
המועצה האירופית בפיסיקה למחקר גרעיני, שהיא המרכז האירופי למחקר בסיסי של האנרגיות הגבוהות. מושבה בז'נבה, שווייץ (ר"ת בצרפתית)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
דייסה סינית סמיכה עשויה ירקות, רסק עוף וקטניות
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
צָאר, צָר [מש]
איבאן הרביעי ואסילביץ׳
קיצור של צֶזָר, קיסר, מֶלך וראש הכנסייה ברוסיה לפני המהפכה. הראשון שאימץ את תואר הצאר של כל רוסיה היה אִיוואן הרביעי (1530 - 1584) שנודע גם כ"אִיוַואן האיום"
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. משטר הצארים ברוסיה, ממשלת הצאר
2.(בהשאלה) שלטון עריץ, רודנוּת (רוסית)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
גללים, טינוֹפת, לִכלוּך, כאמור בפסוק: "אם רָחַץ ה' את צֹאַת בנוֹת ציוֹן" (ישעיה ד, 4)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מְגוֹאָל, מלוּכלָך, כאמור בפסוק: "וִיהוֹשעַ היה לָבש בגדים צוֹאִים" (זכריה ג, 3)
פירוש
פירוש
פירוש
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
ממיני העצים המְצִלים, כאמור בפסוק: "תַּחַת צֶאלִים יִשְכָּב" (איוב מ, 21). מזהים את הצאלים עם שיזף מצוי שהוא עץ גבוה וקוצני. עליו דמויי ביצה, פרחיו הזעירים הם דו־ מיניים ובעלי חמישה עלי גביע, עלי כותרת וחמישה אבקנים. לפריו טעם קמחי וצורתו כתפוח קטן הראוי למאכל
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
יוצאי חלציו של האדם, כל מה שנולד וְגָדֵל - ילדי האדם, ולדות בעלי החיים וצמחים למיניהם, כאמור בפסוק: "אֶצֹּק רוּחִי על זַרְעֶךָ... על צֶאצָאֶיךָ" (ישעיה מד, 3), וכן בפסוק: "הארץ וּמלֹאָהּ תֵּבל וכל צֶאצָאֶיהָ" (ישעיה לד, 1)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

צֵאצָא יָשִיר [עח]

(בנקאות ושוק ההון)
מי שנמצא בקו ישר של יוצאי חלציו של אדם, כגון ילד, נכד, נין וכד'.
lineal descendant

צוא פרוש | צוא פירוש | צוא מילון | צוא הגדרה מילונית | צוא מילון עברי | צוא מילון אנציקלופדי | צוא אנציקלופדיה | צוא תרגום
צוא פירוש השם | צוא פירוש המילה | צוא משמעות המילה | צוא ביטויים | צוא דקדוק | צוא לשון | צוא ניבים | צוא אטימולוגיה
צוא מילים נרדפות | צוא ניגודים | צוא חריזה | צוא חרוזים | צוא צירופים | צוא פתגמים | צוא ניבים | צוא תחביר
צוא ביטויים | צוא ציטוטים | צוא ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי