תוצאות עבור "

ציון

"
| (3)
|
האם התכוונת ל- צון
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. כינוי לירושלים וליהודה: דרכי ציון אבֵלות (איכה א 4); ציון במשפט תִפָּדה (ישעיה א 27); מציון נברא העולם (יומא נד:) (להרחבה ראה מילון המקרא)
2. כינוי לארץ ישראל: ופדויי ה' ישבון ובאו ציון ברִנה ושמחת עולם על ראשָם (ישעיה לה 10); ציון הלא תשאלי לשלום אסירייך (רבי יהודה הלווי א 55)
3. כינוי לעם ישראל: לנטֹע שמים וליסֹד ארץ ולֵאמר לציון עמי אתה (ישעיה נא 16)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] סימוּן, התוָויה: ציון המקום במפה
2. [תנ] סימן, תַמרוּר: וראה עצם אדם וּבנה אצלו ציון (יחזקאל לט 15); מה הציון הלז אשר אני רֹאה (מלכים ב' כג 17); הבניין הגבוה שימש לי ציון בדרכי למקום המפגש
3. [עח] הֶעָרת הַערָכה (לשֶבח או לִגנַאי וכד'): לא קיבלתי ציון גבוה ממעבידי על הטעות האחרונה שלי
4. [עח] סימוּן ההֶישֵׂג בּבחינה וכד': התלמיד קיבל ציון מעולה בחשבון
5. [עח] הֶעָרה, דָבָר הנִרשם בּשוּלֵי הסֵפר: לא מצאתי ברשימת הציונים וההערות כל אִזכור לתופעה זאת
6. [עח] (בּמָתֵמָטיקה) מִספָּר או אות הרשוּמים בּשוּלֵי אות כּדֵי להבדיל בֵּינהּ ובין אות שָווה להּ אך בתפקיד אַחֵר, כגון: 1 A, n A 7
7. [תנ] מַצֶבֶת קבוּרה, עמוּד על קבר אדם, כאמור בפסוק: "ובנה אצלו ציוּן" (יחזקאל לט, 15) נאמנים על ציון קברות (נידה ז, ה)
8. [עח] סימון המשמש לזיהוי פריט מסוים בקבוצת נתונים. כגון: מספרו הסידורי של כל פריט במערך מהווה ציון לזיהויו.
subscript
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
צִייה, מִדבָּר שומֵם, ישימון: כּחֹרב בצָיון.. חֹרב בּצֵל עָב (ישעיה כה 5); כְּפַלְגֵי מַיִם בְּצָיוֹן (ישעיה, לב, 2)

ציון פרוש | ציון פירוש | ציון מילון | ציון הגדרה מילונית | ציון מילון עברי | ציון מילון אנציקלופדי | ציון אנציקלופדיה | ציון תרגום
ציון פירוש השם | ציון פירוש המילה | ציון משמעות המילה | ציון ביטויים | ציון דקדוק | ציון לשון | ציון ניבים | ציון אטימולוגיה
ציון מילים נרדפות | ציון ניגודים | ציון חריזה | ציון חרוזים | ציון צירופים | ציון פתגמים | ציון ניבים | ציון תחביר
ציון ביטויים | ציון ציטוטים | ציון ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי