תוצאות עבור "

קב

"
| (4)
|
האם התכוונת ל- קובקיב
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
קיצור של קיבוץ, קבוצה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
קַב  <sup>1</sup>

1. [תמ] רֶגל תותֶבת: הקיטֵעַ יוצא בּשַבּת בּקַב שֶלו (שבת ו, ח); פעם כשהיו קביים מעץ היה אפשר לשמוע את בעליהם מתקרב מרחוק
2. [עח] מִשעֶנת לַצולֵעַ ולַפּצוּעַ: נתנו זוג קַבַּיִים לנכה כדי שיוכל ללכת
3. [עח] אחד מִשנֵי מוטות המשַמשים לספּורט ולמִשׂחק: התקינו קביים בחדר הספורט והחלו את האימונים בסוג ספורט זה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] מקַלֵל, מחָרֵף וּמגַדֵף: לָקֹב אויבי לקחתיך (במדבר כ"ג 11); מימינו קַבּותָ והסיבּותָ פנים, אל מֵראות דמעות (סידור רב סעדיה גאון, שכח)
2 .[תנ] מידת נֶפח קדוּמה - קצת יותר מִשנֵי ליטרים: ורֹבַע הַקַב חרייונים (קרי: דִבְיונים) בַּחמִשה כָסֶף (מלכים ב' ו 25)
3. [תמ] (בּהשאלה) כַּמוּת קטנה, מידה קטנה, חֵלק, יחידה: אדם רוצה בקַב שלו מִתִשעה קַבּים של חבֵרו (בבא מציעא לח); עשָרה קַבּים של יופי יָרדוּ לָעולם תִשעה נָטלה ירוּשָלַיִם ואחד כּל הָעולָם כּוּלו (קידושין מט)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

קֶבּ [מש]

(מילון לועזי)

1. מרכבה, כרכרה, עגלה;
2. מונית (עממי)

קב פרוש | קב פירוש | קב מילון | קב הגדרה מילונית | קב מילון עברי | קב מילון אנציקלופדי | קב אנציקלופדיה | קב תרגום
קב פירוש השם | קב פירוש המילה | קב משמעות המילה | קב ביטויים | קב דקדוק | קב לשון | קב ניבים | קב אטימולוגיה
קב מילים נרדפות | קב ניגודים | קב חריזה | קב חרוזים | קב צירופים | קב פתגמים | קב ניבים | קב תחביר
קב ביטויים | קב ציטוטים | קב ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי