מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר
תוצאות עבור "

קביעה

"
| (3)
|
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.[יב] החלטה, אמירה וַדָאית, קציבה: משום מנהג אבותינו שלא ידעו בקביעת החודש כמונו (רש"י ביצה ד); קביעתם (של המלאכים) במשמרתם תמיד לילה ויומם (מלשון הפיוט); קביעת המועד לפגישת מועצת המנהלים היא בסמכות המנכ"ל; קביעת מחירים היא בסמכות המפקח
2. [יב] הַנָחת דָבָר בּמָקום מסוּיָם בּכַוָונה שלא יָזוּז (כגון על-ידי חיזוּק במַסמְרים), הַתקָנה: נמצאת קביעת המסמר הוא גמר מלאכה (ספרות ימי הביניים); ולא זה הוא מקום צַוואַת עשייתָן של שרשרות ולא צַוואַת קביעָתָן (רש"י שמות כח 14); יש המאמינים שקביעת המזוזות בפתח הבית משפרת את מזלו של אדם
3. [תמ] קביעוּת, היות קָבוּעַ, יַציבוּת: פּיגוּל שהוא בִּקביעה וּבידיעה (זבחים מה); קביעותו במקום עבודתו השרתה עליו הרגשת ביטחון
4. [עח] גיבּוּש סופי (של מטרה או של חוק או של תַקָנה וכד'): לא ברור אם הודעתו היא קביעת עמדה של מזכירות הפקולטה
5. [יב] נֶזק, גזֵלה, קיפּוּחַ: ובלשון ארמי קביעה - גזילה: (רש"י משלי כב 23) בּעיקר בּבּיטוּי: קביעַת נֶפֶש
6. [עח] (בלוגיקה) הנחה שמאַמֶתת או מכחישה, ואפשר להגדירה אמיתית או שקרית.
7. בהתייחס לביקורת, מונח המציין סיכום כלשהו בדבר הדיוק, הגילוי הנאות ותקני ביקורת שונים, על מנת להגיע לחוות דעת שהיא עקבית לתצפיות שמתקבלות על בסיס מדגם מיצג, במסגרת הגבולות שהוא מציב, טווח הביקורת וכיו"ב. למעשה, ניתן לראות את תהליך הביקורת כרצף של קביעות על נושאים בעלי דרגות שונות של חשיבות, המוביל לקביעה הסופית, המתבטאת באישור רואה החשבון.
determination
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

קְבִיעָה

(בנקאות ושוק ההון)
בשוק סחורות בסיסיות: החלטה על מחיר שוטף או מחיר עתידי.
fixation
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

קביעה

(מחשבים ומערכות מידע)

1. הצבת ערך מבוקש בנקודת אחסון, כגון: משתנה, פרמטר או קבוע.
2. הצבת הערך אחד בתוך סיבית.
setting ,binding

קביעה פרוש | קביעה פירוש | קביעה מילון | קביעה הגדרה מילונית | קביעה מילון עברי | קביעה מילון אנציקלופדי | קביעה אנציקלופדיה | קביעה תרגום
קביעה פירוש השם | קביעה פירוש המילה | קביעה משמעות המילה | קביעה ביטויים | קביעה דקדוק | קביעה לשון | קביעה ניבים | קביעה אטימולוגיה
קביעה מילים נרדפות | קביעה ניגודים | קביעה חריזה | קביעה חרוזים | קביעה צירופים | קביעה פתגמים | קביעה ניבים | קביעה תחביר
קביעה ביטויים | קביעה ציטוטים | קביעה ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications