תוצאות עבור "

קואו

"
| (110)
|
האם התכוונת ל- קאו
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
קבר אבות
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
סימון לאלף אלקטרון-וולט
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
קרוב אל השֵׂכל
פירוש
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
משוּתף, הבָּנוּי על יסודות של שיתוּף פּעוּלה: מושב העובדים עוסק בשיווק קואופרטיבי של התוצרת
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פחד אי-רציונלי ממצבים חדשים
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.צירוף חבר חדש או חברים למוסד נבחר בלא בחירות: לוועד ניתנה זכות הקואופטציה כדי שיתווספו לו חברים ותתרחב פעולתו
2. השתלבות קבוצה קטנה בתוך קבוצה גדולה וממוסדת יותר, או השתלטות עליה מבפנים: הקואופטציה עלתה יפה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.שיתוּף פעולה - בעיקר כּלכּלי: קואופרציה בין ממשלת ישראל ובין הנהלת התנועה הציונית
2. תנוּעה חֶברתית השואפת לארגן את הכּלכּלה על יסוד בעלוּת העובדים על אמצעי הייצוּר או בעלוּת הצרכנים על מוסדות האספּקה: הוקמה קואופרציה צַרכָנית (ראו: שיתוף פעולה).
cooperation
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מִפעָל כַּלכָּלי שיתוּפי, אגוּדה שיתוּפית, מפעל הדדי: קיימים קואופרטיבים בשטחים שונים, כגון בצרכָנוּת (צרכניות)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.כּל אחד מן הנתוּנים שבּעֶזרתם קובעים את מקומם של נקוּדה או של קַו וכד' במישור או בּמֶרחב (ראה גם: מערכת קואורדינָטות)
2. אחד מקבוצת משתנים או פָּרָמֶטרים המפָרטים מצב חומר או תנועת חלקיק שלו ציר אנכי לתיאור זרימה במרחב
3. (בצבא) במפות ובמִרשמים, המרחק בין נקודה נתונה ובין נקודת האפס של רשת קואורדינטות
4. כל מרכיב בקבוצת התייחסויות למיקום מסוים, כגון נקודת ההצטלבות של שורה ועמודה
5. (בטופוגרפיה) קווים ישרים או זוויתיים המסורטטים בשני ממדים על מפה ומשמשים לציון נקודות מסוימות על המפה: על-פי הקורדינטות תמצא את המקום
coordinate
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
לשון ים שחודרת ליבשה כמו אצבע ארוכה עקומה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
קארקה [מש]
ספינת משא מן המאה ה-15, תחילת עידן מסעות הגילוי של המקומות הנידחים בעולם
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. מגרֶה, פרובוקטיווי
2. נָשִׁי, הוֹמוֹסֶקְסוּאָלִי
3. תֵּאַטְרָלִי, מוּגְזָם, מְגוּחָךְ (עממי)
campy, provocative
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(על יסוד ברכות ב.) (מילולית: הוא משמיענו) מלמדנו, מכאן ש־
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מֵקיא, פּולט מגרונו את מה שבּלע: כאשר קאה את הגוי (ויקרא יח 28)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
רכיב להדגשת זמַן הווֶה, בּבּיטוּי: מַאי קָא מַשמַע לַן? (שבת נא) מה הוא בּא ללַמדנוּ? (מילוּלית: מה מַשמיעַ לָנוּ): מאי קָא משמע לַן בפירושו זה?
פירוש
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
שופט מוּסלְמי הדן על-פי ה"שָריעה": הקָאדי השיא אותם
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
טין לָבן ונקי שמייצרים ממנוּ כּלי חרסינה, חֶרס סיני: כלי החרסינה הסיניים עשויים מִקָאולין
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
קָאוּבּוֹי  [מש]

1.בוקֵר, רועה בקר, מגדל בקר: לקאובוי ביגוד מאפיין
2. דמות סטראוטיפית בסרטי המערבונים של גבר שוחר הרפתקאות הלוחם ב"רָעים": סרטי המערב הפרוע מנציחים את חיי הקואוביים
3. הגיבור הלאומי של מערב ארצות-הברית: הקאובויים היו לסמל אמריקני של גברים העשויים ללא חת
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
גנוּ; אנטילופה אפריקנית, מעלת גירה מתַת־משפחת הראֵמים. ראשה כשל בקר וגופהּ כשל סוס. צבעה חום אפור Connochaetes
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עוף מדבר שנמנה עם עופות דורסי הלילה. טמא לאכילה: ואת אלה תשקצהו מן העוף... ואֶת התִנשֶמֶת ואת הקָאת ואת הָרָחָם (ויקרא יא 18)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
קָאָק [יב]
אחד ממיני העורב ממשפחת צפורי השיר. בעל נוצות שחורות בּרוּבּו, ניזון מחרקים, מעכברים ומזרעים. נפוץ באירופה, במערב אסיה ובצפון אפריקה. בחורף שכיח בארצנו Corvus Monedula
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. (בּמוּזיקה) בהֶרכֵּב מצוּמצם של נַגָנים או של שחקנים, ומבוּצע לחוּג מַאזינים וצופים מצוּמצם וּבאוּלם קטן
2. דבר בעל אופי סגור;
3.דבר המיועד לקהל מצומצם
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(כתיב מיושן) ראה: קָאדי
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. מי שעושה את צרכיו, מחרבן
2. חדל אישים, אדם חסר ערך (עממי) (ראו: בקאקט)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

קא"ד

(מילון לועזי)
ר"ת אנגליים של Computer Aided Design שפירושם תכנון בעזרת מחשב. בהם תוכניות הכוללות יישומים ומודלים שונים שהם לעזר המתכנן (אנגלית (CAD
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פחד אי רציונלי ממצבים חדשים (יוונית)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

קאוי

(מילון לועזי)
בירת החיתים במרכז טורקיה משנת 1500 לפנה"ס ונפלה בשנת 1200 לפנה"ס, עם נפול האמפריה החיתית
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
המיומנות של צייר לטיפול בצללים
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

קאולון2

(מילון לועזי)
בנה של האמזונה קלֶטֶה במיתולוגיה היוונית. יסד באיטליה את קָאוּטוֹניה. caulon
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

קאוקון

(מילון לועזי)
מבני ליקאון במיתולוגיה היוונית. יחד עם כל אחיו מת מפגיעת ברקו של זאוס, שמו ניתן לתושבי קאוקונס שבפלופנוז
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
אגודה שיתופית, מפעל שיתופי; שבו העובדים הם בעליהם של אמצעי הייצור (לטינית cooperativus )
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. תיאום, התאמה, סיגול; פעולה מתואמת של כמה גורמים במערכת - כגון פעולה מתואמת של איברים שונים בגוף האורגניזם
2. קוֹאוֹרְדִינָצְיָה נוֹיְרוֹאֶנְדוֹקְרִינִית - תיאום של פעילות המערכת העיצבית וההפרשה הפנימית המתרחש אצל חיות רב־תאיות כתגובה פסיכולוגית והתנהגותית לגירוי פנימי וחיצוני
3. (במנהל) התפקיד הניהולי הכולל, המאחד תכנון, ארגון, הנחיה ופיקוח לסך הכל מתואם בין פעולות או בין מבצעיהן או בין מועדיהן.
4. צורה של שיתוף פעולה אופקי בארגון שבו מנהלים מתאמים בין יחידות או אנשים המבצעים פעילויות הקשורות אלה באלה.
coordination
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
חוף; רצועת האדמה שליד הים
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
משמר חופים; חלק מהצבא או המשטרה המופקד על הגנת החוף של המדינה מפני חדירות קוֹאוֹפְּטַצְיָה
1. צירוף חבר חדש או חברים חדשים למוסד נבחר ללא בחירות אלא בידי הגוף הנבחר עצמו;
2.השתלבות קבוצה קטנה בתוך קבוצה גדולה וממוסדת יותר, או השתלטות עליה מבפנים;
3. התאמת חלקים שונים לשלמות אחת (לטינית cooptatio )
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
ראו: קַאוצ'ינג קוֹאוֹרְדִינָטָה
1. מערכת צירים המשמשים לקביעת מקומה של נקודה במישור או במרחב;
2. אחד מקבוצת משתנים או פרמטרים המפרטים תנועת חלקיק בעל ציר אנכי לתיאור זרימה במרחב;
3. (בצבא) במפות ובמרשמים, המרחק בין נקודה נתונה לבין נקודת האפס של רשת קואורדינטות (לטינית coordinatus, a ) = מאורגן) קוֹאוֹרְדִינַצְיָה 1.תיאום בין דברים; תיאום בין פעולות; פעולה מתואמת של כמה איברים בביצוע תנועות מורכבות כמו בהפעלת שרירים תקינה; 2.איחוי; חיבור אגב התאמה (לטינית coordinatio )
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(יוונית kouros בתולדות האמנות: בפיסול היווני הארכאי, דמות גברית עירומה עומדת שמקורה בדגמים מצריים
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

קאילוס

(מילון לועזי)
התגלמות השמיים במיתולוגיה הרומית. זהו תרגום לטיני לשם האל היווני אורנוס
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

קאיסטרוס

(מילון לועזי)
בן אכילס ופנטסיליאה במיתולוגיה היוונית, שהיה אל נהר בלִידְיָה caystrus
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

קאינוס

(מילון לועזי)
במיתולוגיה היוונית: במקור נערה ששמה היה קאינוס שנאנסה על־ידיי פוסידון וביקשה מהאל להופכה לנער. האל מילא את מבוקשה והפכה לנער, אך במאבק עם הקנטאורים הוא נהרג וסופר שלאחר מותו הפך לנערה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
קוּאוֹמִינְטָנְג
צ'אנג קאי-שק
"מפלגת העם הלאומית" שהוקמה בסין ב- 1912, מ-1925 עמד בראשה צ'אנג קאי-שק. בתום מלחמת האזרחים בסין ברח קאי־שק לטאיוואן, והמפלגה נעשתה לשלטת בה (סינית)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
חרס סיני; חומר לבן ונקי, ממנו חרס סיני שהוא חומר טיט לבן ונקי המשמש לתעשיית חרסינה (סינית: גבעה גבוהה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. מניעה, או יצירת תגובה נגדית להשפעה מדכאת של תרופה;
2. כל חומר היוצר השפעה כזו
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. פעילות נגד פעולת הפעלה של גירוי;
2. חומר הגורם לפעילות נגד זו;
אנגלית: counterstimulant
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
הלם חשמלי הניתן בלב לשם הסדרת מיקצב פעולתו
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(בפסיכואנליזה)
1. התקת הרגש מהמטפל אל המטופל, שהינה גורם מעוות בפסיכואנליזה;
2. מעורבותו הריגשית של המטפל בטיפול
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
אח תאום לבִּיבֶּלִיס במיתולוגיה היוונית. מסופר שנישא לנימפה פרונואה ונולד לו ממנה ילד
פירוש

קַאוזָלי

(מילון לועזי)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

קַאפּוֹ

(מילון לועזי)

פירוש

קָאודִיו

(מילון לועזי)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

קָאדִי

(מילון לועזי)
ראו: קָדי
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
זְנָבִי; ציון התייחסות לחלק נמוך יותר (לטינית caudalis )מ- cauda ) = זנב)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

קָאוֹן

(מילון לועזי)
(בפיסיקה גרעינית) חלקיק אלמנטרי של החומר בעל מסה גדולה פי 970 מאלקטרון ( kaon )
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

קָאוֹן1

(מילון לועזי)
גיבור שנתן את שמו לשבט מאפירוס ואת חייו לאלים למען בני עמו, בזמן שפקדה אותם מגפה.
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

קָאוֹן2

(מילון לועזי)
(בפיזיקה גרעינית) חלקיק אלפגטרי של החומר, בעל מסה הגדולה פי תשע מאות ושבעים ממסת האלקטרון ( noak
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מינרל חרסיתי לבן, אפור או חום, בעל כושר ספיחה שהוא מחצב גבישי, היצרט של סוליקט האלומניום והמרכיב הראשי של הקאולין. חשוב בתעשיית הנייר והקרמיקה. נוסחתו 8(HO)01 O4 iS2 lA grup etiniloak
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(במיתולוגיה היוונית) נערה ששמה היה קאינוס שנאנסה על־ידי פוסידון וביקשה מהאל להופכה לנער. האל מילא את מבוקשה והפכה לנער, אך במאבק עם הקנטאורים הוא נהרג, וסופר שלאחר מותו הפך לנערה (ש"פ Kainos )
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. מפקד כוחות צבאיים בלתי סדירים;
2. הכינוי המקובל לגנרליסימו פרנקו שליט ספרד (1975-1892)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
באדריכלות: הגבעול המרכזי של עלוות הכותרת הקורנתית, שממנו צומחים הגבעולים האחרים התומכים בוולוטה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
גבעול ( siluac לטינית
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
הורמון צִמחי, הנוצר כנראה בשורשים. וּמזרז את גידול הגבעול/ גזע קַאוֹלִין1
1. סלע מישקע או סלע מותמר שעם מרכיביו נמנה המינראל קאוליניט השייך לקבוצת החרסיות - שצבעו לבן צהוב והוא מורכב מתחמוצת חמרן ותחמושת צורן המשמש בתעשיית הקרמיקה הבנין, הגומי, הנייר ובבנית כבישים (niloak
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
צורב; מאכל היכול לגרום תחושת צריבה, מְאַכֵּל, שורף
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
צריבה, איכּול
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. גומי צמיגי המיוצר משרף של עצים טרופיים (בימינו מייצרים אותו גם בדרך סינתטית)
2. השׂרָף, המיץ החלָבי של צמחים שהגוּמי מיוצר ממנו
3. עץ הגוּמי הוא עץ טרופי הגדֵל בעיקר בדרום מזרח אסיה וביערות אמריקה התיכונה Hevea Brasilensis
צרפתית: caoutchouc
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
אימון אישי, הדרכה אישית, הנחיה (בלימוד, בעבודה, בספורט וכו') כדי לשפר את המיומנויות והכישורים הדרושים לתפקיד (אנגלית (coaching
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

קָאוּזָה

(מילון לועזי)
סיבה, גורם (לטינית causa )
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
סִיבָּה הכרחית. סיבה שאי אפשר בלעדיה, סיבת הסיבות (לטינית causa sine qua non )
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
הנימוק הגורם (לטינית causans (causa
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
ספירה לאחור (לקראת תחילת הצגה, משלוח חללית וכדומה) (עממי)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
ספירה לאחור; לקראת "שעת אפס" ( nwodtnuoc אנגלית קַאוּנְטִי
1. יחידה של שלטון מקומי בבריטניה
2. מחוז, חבל ארץ ( ytnuac אנגלית
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. דלפק;
2. מונה; נגד, בניגוד ל-, כנגד
( retnuoc אנגלית
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תחילית במילים לועזיות של: נגד, בניגוד ל-, כנגד, תגמול (לטינית contra ) קָאוּנְטֶר
1. מוֹנֶה; סופר מהי הכמות;
2. דַלפֵק מדף החוצץ בין הזבן או פקיד הקבלה וכד' לבין הלָקוחות
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

קָאוּר

(מילון לועזי)
כינוי למעמד הנשים הסיקהיות בחברה (הינדית)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

קָאוּרִי

(מילון לועזי)
עץ מחט שמוצאו מניו זילנד ומשרפו מפיקים לכה (מאורית)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

קָאָמָה

(מילון לועזי)
גְנוּ; אנטילופה אפריקנית, מעלה גירה מתת משפחת ראמים. שראשה כשל בקר וגופה כשל סוס צבעה חום אפור Connochaetes (כושית)
קאן אבן מקאן, נורמדיה, ששימשה לבניינים באנגליה בתקופת ימי־הביניים
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
אוכֶל שהקיאוּ אותו, קִיא, כאמור בפסוק: "כְּכֶלֶב שָב עַל קֵאוֹ" (משלי כו, 11)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פּולט את מה שאכל, מוציא (גם בהשאלה), כאמור בפסוק: "כאשר קָאָה את הגוֹי" (ויקרא יח, 28)
פירוש

קואו פרוש | קואו פירוש | קואו מילון | קואו הגדרה מילונית | קואו מילון עברי | קואו מילון אנציקלופדי | קואו אנציקלופדיה | קואו תרגום
קואו פירוש השם | קואו פירוש המילה | קואו משמעות המילה | קואו ביטויים | קואו דקדוק | קואו לשון | קואו ניבים | קואו אטימולוגיה
קואו מילים נרדפות | קואו ניגודים | קואו חריזה | קואו חרוזים | קואו צירופים | קואו פתגמים | קואו ניבים | קואו תחביר
קואו ביטויים | קואו ציטוטים | קואו ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי