תוצאות עבור "

קם

"
| (2)
|
האם התכוונת ל- קאםקוםקים
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
קָם

1.[תנ] עובר לתנוּחת עמידה, ניצָב על רגליו: שֶבַע יִפֹּל צַדיק וָקָם (משלי כד 16); משנכנס האורח לחדר קמו כולם על רגליהם
2. [עח] מתעורר מִשנָתו: הוא קם בשעה ארבע בבוקר, לכן הוא נראה עייף
3. [תנ] (בּהרחבה) עושה, נעשה, נולד (רעיון, חזון): ואַתה תֶאזֹר מָתנֶיךָ וקַמתָ ודִבַּרתָ אלֵיהֶם (ירמיה א 17); הרעיון קם והיה
4. [תנ] מִתקַיֵים, יוצא לַפּועַל, מבוּצע, כּגון בּבּיטוּי: לֹא יָקוּם ולֹא יִהיֶה: על-פי שני עֵדים או על-פי שלֹשָה עדים יָקוּם דָבָר (דברים יט 15); משהתנגד לדבר-מה, ידענו שהדבר לא יקום ולא יהיה
5. [תנ] משַמֵש פּועַל עֵזר לציוּן נכונוּת והזמנה לפעוּלה, כגון: וקַמתָ ועָליתָ אֶל הַמָקום אשר יִבחַר ה' אלֹהֶיךָ בו (דברים יז 8); משהחליט דבר-מה, מיד קם ועשה
6. [תנ] (על) מִתנַפּל, תוקֵף, בָּאִמרה: הקָם להָרגְךָ הַשכֵּם להָרגו: ואָרַב לו וקָם עָלָיו והִכָּהוּ נֶפֶש וָמֵת (דברים יט 11); הקם עליך לפגוע בך התגונן מפניו ותקוף אותו
7. [עח] מתעודד: גם כאשר מניותיו צונחות הוא קם מהר ומתכנן את המשך צעדיו
8. [עח] עומֵד לימין: קם לימינו כנגד מתנגדיו
9. [תנ] כָּהה: ועיניו קמה ולא יכול לראות (שמואל א' ד 15)
10.[תנ] (ל-) עובר לִרשוּת: ויָקָם השָדֶה והמעָרה אשר בו לאברהם לַאחזַת קבר (בראשית כג 20)
11.[תנ] מעורֵר נֶגד, מִתנַגֵד, מִתקומֵם: בַּת קָמה בּאִמָה כַּלָה בַּחמֹתָהּ (מיכה ז 6); בגיל העשרה קמים הילדים נגד הוריהם
12.[תנ] מַחזיק מַעמָד, לא נכשל: על כֵּן לא יָקמוּ רשָעים בַּמִשפָּט (תהילים א 5)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. עומד על רגליו (גם בהשאלה) כאמור בפסוק: "וְנָפלָה וְלֹא תֹסִיף קוּם" (ישעיה כד 20)
2. חוזר למַצָּבו, משתקם, מַחלים, כאמור בפסוק: "אִם יָקוּם והתהלך בחוּץ עַל מִשענתו" (שמות כא, 19)
3. מתקיים, מבצֵעַ, כאמור בפסוק: "קוֹם יָקוּמוּ דבָרַי עלֵיכֶם לְרעה" (ירמיה מד, 29)
4. בּא, קורה, כאמור בפסוק: "וקָמוּ שֶבַע שְנֵי רָעָב אחריהן" (בראשית מא, 30)
5. מחזיק מעמד, כאמור בפסוק: "לא תוּכַל לָקוּם לִפני אֹיְבֶיךָ" (יהושוע ז, 13)
6. מנַצֵּח, מתגבר על-, מתנגד, מתנפל על-, כאמור בפסוק: "ואָרַב לו וקָם עליו" (דברים יט, 11)
7. חָל, מתקיים, כאמור בפסוק: "ונֵדר אלמנה... יָקוּם עָלֶיהָ" (במדבר ל, 10)

קם פרוש | קם פירוש | קם מילון | קם הגדרה מילונית | קם מילון עברי | קם מילון אנציקלופדי | קם אנציקלופדיה | קם תרגום
קם פירוש השם | קם פירוש המילה | קם משמעות המילה | קם ביטויים | קם דקדוק | קם לשון | קם ניבים | קם אטימולוגיה
קם מילים נרדפות | קם ניגודים | קם חריזה | קם חרוזים | קם צירופים | קם פתגמים | קם ניבים | קם תחביר
קם ביטויים | קם ציטוטים | קם ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי