תוצאות עבור "

קניין

"
| (2)
|
האם התכוונת ל- קיניין
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] רכוּש; דָבָר שֶיֵש לאדם זכוּת בַּעלוּת עליו מבחינה משפטית: וַיִקַח עֵשָו את נָשָיו... ואת כל קִניָנו אשר רָכַש בארץ כנען (בראשית לו 6); עם השנים אגר קניין רב
2. [יב] (בּהרחבה) נֶכס תרבּוּתי: והספרים רֵאשית כל קניין (ספרות ימי הביניים); קניין העם היהודי בספריו
3. [תנ] קנייה, לקיחת דָבָר במחיר: ואֶל עַם מְאסָף מִגויִם עֹשֶה מִקנֶה וקִניָן (יחזקאל לח 12); יש קניין לנָכרי בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר (גיטין מז:)
4. [יב] תכוּנה הֶרגֵלית, מידה: תכוּנות נפשיות וקִניינים ממוּצָעים בין שתי תכוּנות רָעות (רמב"ם)
5. [תמ] מַעשֶׂה המאַשֵר את הקנייה: קִניין בִּפנֵי שנַיים (בבא בתרא מ.); אין לאַחַר קניין כלום (סנהדרין כד:); חתימה על חוזה היא קניין
6. [תנ] יצירה, בּריאה: מה רַבּוּ מַעשֶיךָ ה'... מָלאה הארץ קִניָנֶךָ (תהילים קד 24).
7. [תנ] סגוּלוֹת שאדם רוכש לעצמו, תכונות, ערכים, כאמור בפסוק: "ובכל קִניָנךָ קְנֵה בינָה" (משלי ד, 7)
property
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
סוכן קניות, אדם הממוּנֶה על רכישות של עֵסק: הקניין היפני רציני בכוונותיו
buyer

קניין פרוש | קניין פירוש | קניין מילון | קניין הגדרה מילונית | קניין מילון עברי | קניין מילון אנציקלופדי | קניין אנציקלופדיה | קניין תרגום
קניין פירוש השם | קניין פירוש המילה | קניין משמעות המילה | קניין ביטויים | קניין דקדוק | קניין לשון | קניין ניבים | קניין אטימולוגיה
קניין מילים נרדפות | קניין ניגודים | קניין חריזה | קניין חרוזים | קניין צירופים | קניין פתגמים | קניין ניבים | קניין תחביר
קניין ביטויים | קניין ציטוטים | קניין ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי