מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר
תוצאות עבור "

קשה

"
| (6)
|
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. מוּצָק, כאמור בפסוק: "בְּחַרְבּוֹ הקָשָה והגדוֹלָה" (ישעיה כז, 1)
2. כָּבֵד, לוחץ, מכביד, כאמור בפסוק: "וַימָררו את חייהם בעבֹדה קָשָה" (שמות א, 14)
3. עקשן, עיקֵש, דַוְוקָאִי, כאמור בפסוק: "מִדַּעְתִּי כי קשֶה אתָּה" (ישעיה מח, 4)
4. רשע, אכזר, תוקפָני, כאמור בפסוק: "והאיש קָשֶה וְרַע מַעלָלִים" (שמואל א' כה, 3)
5. מסוּבָּך, בּעיָיתי, כאמור בפסוק: "את הדבר הקָשֶה יְבִיאוּן אל משה" (שמות יח, 26)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. נַעשֶׂה מוּצק או חזק (כנגד: רַך): הצֶבַע קָשה משהִתיַיבֵּש
2. [תנ] כּבד, לא נוח, לא קל: ארוּר אַפּם כי עָז ועֶברתם כי קָשָתה (בראשית מט 7); העבודה קָשתה מאוד
3. [תמ] אינו נוח, מַזיק, גורם לסֵבל: (ברכות מד:)
4. [תמ] נוהג בחוּמרה, בקפדנוּת, ללא רגישוּת: (כתובות מו.)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.[תנ] (על אדם מַכבּיד) שדורש מאמָץ להבין אותו או לעשׂות אותו או לסבּוֹל אותו וכד' (כנֶגד: קַל): וַיְמָרְרוּ את חייהם בּעבֹדה קָשה (שמות טו 14); בוא וּראֵה כמה קשים מזונותיו של אדם (שבת נג:); מלחמה קשה
2. [עח] חמוּר, רציני, מסוּכּן (מצב, מחלה)
3. [עח] (אדם) תַקיף, עקשן, סַרבָן: מִדַעתי כי קָשֶה אתה (ישעיה מח 4)
4. [עח] [בנסמך] שאינו מִסתגֵל בקלוּת, כגון: קשֵה חינוּך; קשֵה הבנה
5. [תנ] רע, רשע, אכזר: והאיש קָשֶה ורַע מַעלָלים (שמואל א' כה 3)
6. [תמ] שאינו נוח, מַזיק, גורם לסֵבל: כּרישין קָשין לשינַיים (ברכות מד:)
7. [תמ] שאינו עושׂה משהו בקלוּת או במהירוּת: קָשֶה לכעוס ונוחַ לרצות - חָסיד, נוחַ לכעוס וקָשֶה לִרצות - רָשע (אבות ה, יא)
8. מוּצק, שאינו רך, עומד בפני לחץ ושבירה: שהסנֶה הזֶה קָשֶה מִכָּל האילנות (מדרש רבה שמות ב); עֵץ קָשה
9. [תמ] (אדם) שנוהג בחוּמרה, בקפדנוּת, ללא רגישוּת: אזהרה לבית דין שלא יבֵא רק לזה וקָשֶה לזה (כתובות מו.)
10.[עח] כָּבֵד, לא נוח, לא קַל
11.[תנ] שאין לפתור אותו ולהבין אותו בקלות: את הדָבר הקָשֶה יְביאוּן אל מֹשֶה (שמות יח 26); יֵש שאלות קָשות בִּדבַר האֵפוד והחושֶן (אברהם אבן עזרא שמות כח 6); תשובה קָשה
12. [תמ] חריף (ההפך: רך): באמת ביין התירו לערב קשה ברך (בבא מציעא ד יא)
13. [תמ] איתן, יציב: ואיתן משמעו קשה (סוטה ט ה)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
במאמץ, במֶרץ, בביטוי: עובֵד קָשֶה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
נהיה כָּבֵד, חמוּר, כאמור בפסוק: "כי קָשתָה ידו עלינו" (שמואל א' ה, 7)

קשה פרוש | קשה פירוש | קשה מילון | קשה הגדרה מילונית | קשה מילון עברי | קשה מילון אנציקלופדי | קשה אנציקלופדיה | קשה תרגום
קשה פירוש השם | קשה פירוש המילה | קשה משמעות המילה | קשה ביטויים | קשה דקדוק | קשה לשון | קשה ניבים | קשה אטימולוגיה
קשה מילים נרדפות | קשה ניגודים | קשה חריזה | קשה חרוזים | קשה צירופים | קשה פתגמים | קשה ניבים | קשה תחביר
קשה ביטויים | קשה ציטוטים | קשה ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications