תוצאות עבור "

ר

"
| (3)
|
האם התכוונת ל- רארהרורי
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.(קיצור) רַבּי, רַב, רַבָּנָן, רַבֵּנוּ
2. רַבּים, ריבּוּי
3. ראֵה
4. רחוב
5. ראש
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תחילית של מילים לועזיות בהוראת:
1.אחור, היפוך
2. שנית; חוזר, מחדָש
3. נֶגד
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תחילית במילים לועזיות שתרגומה:
1.אחור, היפוך;
2. שנית; חוזר, מחדש; נסיגה, חזרה למצב קודם;
3. נגד (לטינית re ) באנגלית: רִי)

ר פרוש | ר פירוש | ר מילון | ר הגדרה מילונית | ר מילון עברי | ר מילון אנציקלופדי | ר אנציקלופדיה | ר תרגום
ר פירוש השם | ר פירוש המילה | ר משמעות המילה | ר ביטויים | ר דקדוק | ר לשון | ר ניבים | ר אטימולוגיה
ר מילים נרדפות | ר ניגודים | ר חריזה | ר חרוזים | ר צירופים | ר פתגמים | ר ניבים | ר תחביר
ר ביטויים | ר ציטוטים | ר ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי