תוצאות עבור "

ראוי

"
| (1)
|
האם התכוונת ל- רוי
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.[תמ] (ל-) שמתאים, (אדם) שֶיֵש לו התכוּנה או הזכוּת הדרוּשות לתואַר או לַהטָבה או לשימוּש וכד', או (רַעיון, מֶחקָר) לִתשׂוּמֶת לֵב או לעִיוּן הולם: המזבח מקַדש את הראוי לו (זבחים ט, א); יפה ראוּיוֹת המָכּות הללו (רש"י גיטין יד); האישה המוכשרת מצאה בן זוג ראוי לה
2. [תמ] מסוּגל, מוּכשר: שמין אותה (את השדה) כמה ראויה לעשות (בבא מציעא ט, ג); השן מועדת לאכול את הראוי לה (בבא קמא א, ד); המועמד ראוי למלא את התפקיד
3. [תמ] הגוּן, זַכַּאי: כל הראוי לדון דיני נפשות ראוי לדון ממונות (נידה ו, ד); ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו אלמלא לא קדמו משה (סנהדרין כא); שופט בר־סמכא כמוהו ראוּי לפסוק בדיון המסובך
4. [תנ] שנִבחָר, שממוּנֶה: ואת שבע הנערות הראיות לתת לה מבית המלך (אסתר ב 9); התלמידים הראויים ישאו את הדגלים
5. [תמ] שמַגיעַ לו, מן הדין ש-: כל הבוטה ראוי לדקרו בחרב (נדרים כב); ואין לנו ראוי לשלוח בהם יד (יוסיפון רעד); האיש ראוי לשבח על מעשיו הטובים
6. [תמ] לַהלָכה ולא למַעשֶׂה, שבּכוחַ ולא בּפועַל: היו שם נכסים בראוי אינן כבמוחזק (כתובות י, ג); הבכור... אינו נוטל פי שניים בשבח ולא בראוי כבמוחזק (ברכות ח, ט)
7. [תמ] [בּצורת ז"י] [תה"פ] (ש- או ל מקור) כּדַאי: ראוי לו ליתן לי כסף וזהב שלו (רש"י במדבר יח). ראוי לבדוק את החולה פעם נוספת
8. [ת'] (ראי) נבחר, מוּבחר, כאמור בפסוק: "שבע הנערות הראויות לתת לה" (אסתר ב, 9)

ראוי פרוש | ראוי פירוש | ראוי מילון | ראוי הגדרה מילונית | ראוי מילון עברי | ראוי מילון אנציקלופדי | ראוי אנציקלופדיה | ראוי תרגום
ראוי פירוש השם | ראוי פירוש המילה | ראוי משמעות המילה | ראוי ביטויים | ראוי דקדוק | ראוי לשון | ראוי ניבים | ראוי אטימולוגיה
ראוי מילים נרדפות | ראוי ניגודים | ראוי חריזה | ראוי חרוזים | ראוי צירופים | ראוי פתגמים | ראוי ניבים | ראוי תחביר
ראוי ביטויים | ראוי ציטוטים | ראוי ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי