תוצאות עבור "

ש

"
| (4)
|
האם התכוונת ל- שאשהשושי
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
האות העשרים ואחת באלף-בית העברי; שמה שִׁי"ן (שׁ) או שׂי"ן (שׂ); ערכה המספרי 300
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.שין
2. שוּרה
3. שנה
4. שנַת-
5. שעה
6.שעַת-
7. שֶקֶל
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(צורה מקראית) (ראה: שֶׁ-): עד שַקַמתי דבורה (שופטים ה 7)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. (מילת שִעבּוּד) אשר, כי - בעיקר בִּתחילת דיבּוּר עקיף ולפני סוּגי משפּטים, כּגון משפּט לוַואי וּמשפּט סיבּה: כעדר העזים שגלשו מהר גלעד (שיר השירים ד 1)
2. מקַשֶרת מילת יַחס למשפט בהוראות שונות, כגון: כּדֵי ש-: הלכתי לרופא כדי שיבדוק אותי
3. מִצטָרֶפת לַמילה לֹא בהוראות: א. [תנ] אשר לא: ברוך ה' שלא נתננו טֶרף לשִיניהם (תהילים קכד 6)
ב. [תמ] כּדֵי לֹא: שלֹא לבייש את מי שאין לו (פסחים פב.) ג. [עח] כאות קישוּר לפני מקור: התבקשנו שלא להפריע
4. [עח] (לפני פועל בעתיד בתחילת משפט) הלוַואי ש-, כגון: שֶיָבוא כּבר (עממי)
5. (כנ"ל) בּמשמעוּת של ויתוּר, השלמה, כגון: שֶיעשה כרצונו
6. [עח] מצטרפת למילה כֵּן - מילת פתיחה לסיבּה - בעיקר לסיבּה ידוּעה או מוּבֶנת מאליה: הנפילה נובאה שכן הדרך הייתה פסולה

ש פרוש | ש פירוש | ש מילון | ש הגדרה מילונית | ש מילון עברי | ש מילון אנציקלופדי | ש אנציקלופדיה | ש תרגום
ש פירוש השם | ש פירוש המילה | ש משמעות המילה | ש ביטויים | ש דקדוק | ש לשון | ש ניבים | ש אטימולוגיה
ש מילים נרדפות | ש ניגודים | ש חריזה | ש חרוזים | ש צירופים | ש פתגמים | ש ניבים | ש תחביר
ש ביטויים | ש ציטוטים | ש ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי