תוצאות עבור "

שאבני

"
| (1)
|
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
שואב, מושך לתוכו, סופג: שואב האבק מכשיר שַאבָני

שאבני פרוש | שאבני פירוש | שאבני מילון | שאבני הגדרה מילונית | שאבני מילון עברי | שאבני מילון אנציקלופדי | שאבני אנציקלופדיה | שאבני תרגום
שאבני פירוש השם | שאבני פירוש המילה | שאבני משמעות המילה | שאבני ביטויים | שאבני דקדוק | שאבני לשון | שאבני ניבים | שאבני אטימולוגיה
שאבני מילים נרדפות | שאבני ניגודים | שאבני חריזה | שאבני חרוזים | שאבני צירופים | שאבני פתגמים | שאבני ניבים | שאבני תחביר
שאבני ביטויים | שאבני ציטוטים | שאבני ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי