תוצאות עבור "

שור

"
| (6)
|
האם התכוונת ל- שאורשוורשיורשר
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
שׁוֹר

1.[תנ] פַּר, הזָכר בּבָּקָר (בעיקר כשהוּא מסורס וּמשַמֵש לַעבודה): לֹא תַחְסֹם שוֹר בּדִישוֹ (דברים כה 4) (ראו: פר)
2.[תמ] אחד משנים-עשׂר המזלות בַּחלק הצפוני של גלגל המזלות: שנים-עשר מזלות ברא הקדוש ברוך הוא.. טָלה, שור, תאומים וכו' (בריתא דר' שמואל הקטן ה)
3. [עח] שֵם כּולל לבקר מסוג, בעל קרניים נבוּבות וּמכוּפפות כקשת
4. [תמ] אחד מארבעה אבות נזיקין, והוא אב (יסוד, שֵם) לכל הנזקים הנגרמים על־ידי בעלי חיים, ובהם שלושה סוגים: הקרן השן והרגל
5. [תנ] טַבּוּר, כאמור בפסוק: "ביום הוּלדת אוֹתָךְ לֹא כָּרַת שָׁרֵךְ" (יחזקאל טז, 4) (ראה גם: שֹרֶר)
6. שרירים, גוף האדם, כאמור בפסוק: "רִפאוּת תהי לשָׁרֶךָ ושִקוּי לעצמותיך" (משלי ג, 8)
ox, belly-button
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.חומה, קיר אבנים גָבוהַּ (סִפרוּתי): בָּנות צָעדָה עלֵי שוּר (בראשית מט 22)
2. אורב, אויב, צר: וַתַבֵּט עֵיני בּשוּרָי בַּקָמים עָלַי מְרֵעים תִשמַענה אָזנַי (תהילים צב 12)
wall
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

שוּר [מש] 2

(מילון לועזי)
בוודאי, בטח (עממי)
פירוש
שורש של הערך משׂוּרה
פירוש
שורש של הערכים: מִשוֶורֶת, שַוָור, שווֵר, שור, שוּר, שוּרה, שוּרון, שָר, תשוּרה

שור פרוש | שור פירוש | שור מילון | שור הגדרה מילונית | שור מילון עברי | שור מילון אנציקלופדי | שור אנציקלופדיה | שור תרגום
שור פירוש השם | שור פירוש המילה | שור משמעות המילה | שור ביטויים | שור דקדוק | שור לשון | שור ניבים | שור אטימולוגיה
שור מילים נרדפות | שור ניגודים | שור חריזה | שור חרוזים | שור צירופים | שור פתגמים | שור ניבים | שור תחביר
שור ביטויים | שור ציטוטים | שור ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי