מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר
תוצאות עבור "

שחרור

"
| (3)
|
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.[תמ] הוצאה לחופֶש (ממַאסר וכד'), קריאת דרור: אֶחָד גִטֵי נָשים ואֶחָד שִחרוּרֵי עבָדים (גיטין א, ד)
2. [עח] פּטור מֵחובה: שִחרוּר הָעוֹלֶה מִתַשלוּמים שוֹנים מֵקֵל עליו
3. [עח] הַרפָּיה: שִחרוּר באמצעות התעמלות
4. [עח] הַתרת שִעבּוּד על נכָסים: שחרוּר הנכס מהמשכנתה
5. [עח] התרה מֵהקפּאה או מֵהגבּלה: שִחרוּר יתרות מטבע חוּץ
6. [עח] הַתָרת המַערֶכת הנעה של כּלי ירִייה ממַצב של דריכה: לפני שִחרוּר הנִצרה יש לבחור מטרת ירי
7. [עח] פיטורי עובד בשל סיבה נאותה
8. צעד הננקט על ידי עובד על פי החלטתו־הוא כדי לסיים את יחסיו עם המעביד. בדרך כלל ניתנת הודעה מתאימה ובה המועד מתי תתבצע הפרישה בפועל. (גם: התפטרות).
8. [עח] כללית: לתת חופש מהגבלה, מהתחייבות וכד’.
9. לנטוש ולוותר על תביעה חוקית שהייתה ניתנת לאכיפה של האחד כנגד האחר.
10. מסמך פורמלי, כגון כתב שחרור, המהווה הוכחה של ויתור על תביעה חוקית קיימת או אפשרית.
11. מונח המתייחס לשִחרור של מסמכים, כגון שיקים, ממחלקה אחת לשנייה לטיפול נוסף.
12. שחרור שטר מטען למושך לאחר קיבול או תשלום של הממשך. (השווה: פטור).
13. במחשבים, פינוי של יחידה היקפית או אזור בזיכרון משליטתה של תכנית מסוימת, כך שהם יהיו זמינים לשמש תכנית אחרת.
14. הוצאה לאור של מהדורת תוכנה. ראה (גם: גִרסה)
deallocate release ,free
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
שַׁחרוּר [עח]
ציפּור שיר ממשפחת הקיכליים שהזָכָר ניכּר בּצִבעו השחור וּבמַקורו הצהוב. חיה בנופים מיוערים, ניזונה מזחלים ומחרקים ונפוצה בארץ ישראל Turdus merula
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

שחרור פרוש | שחרור פירוש | שחרור מילון | שחרור הגדרה מילונית | שחרור מילון עברי | שחרור מילון אנציקלופדי | שחרור אנציקלופדיה | שחרור תרגום
שחרור פירוש השם | שחרור פירוש המילה | שחרור משמעות המילה | שחרור ביטויים | שחרור דקדוק | שחרור לשון | שחרור ניבים | שחרור אטימולוגיה
שחרור מילים נרדפות | שחרור ניגודים | שחרור חריזה | שחרור חרוזים | שחרור צירופים | שחרור פתגמים | שחרור ניבים | שחרור תחביר
שחרור ביטויים | שחרור ציטוטים | שחרור ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications