תוצאות עבור "

תא

"
| (2)
|
האם התכוונת ל- תהאתואתיא
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. תל אביב
2. תפוחי אדמה
3. תרגום אונקלוס
4. תירוץ אחר
5. תוספות אחרונות
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תָּא
תא יונק טיפוסי

1. [תמ] חֶדר קטן, לשכּה: והתא שש אמות מפּוֹ ושש אמות מפו (יחזקאל מ 12); משרדו הוא חדרון, ממש תא קטן
2. [עח] מָדור קטן בשֶטח גדול, מוּבדל בִּמְחיצות כגון בתֵאטרון, במקום ציבּוּרי וכד'
3. [עח] חדר קטן לאסירים בּכּלא.
4. [עח] קבוּצה במִפלגה או באִרגוּן המוּפקדת על נושׂא מסוּיָם: הוא הצטרף לתא המפלגה הסוציאליסטית באוניברסיטה
5. [עח] (בביולוגיה) יחידת מִבנֶה יסודית של גוּף חי (בַּעַל חיים או צומֵח). אנגלית: cell
6. [עח] משבּצת, בית קיבּוּל קטן: הקופסה מחולקת תאים תאים, בכל תא מונח חפץ אחר
7. [עח] חוּג, מדור: תא זה בארגון מטפל בזכויות העובד
8. [עח] מדור המשמֵש למגוּרי הנוסעים או הצוות באנייה
9. [עח] חֵלק המעלית הנושא נוסעים או משא
10. [עח] מדור במכתבה, בארון או בשידה, המשמש לשמירת מכתבים ותעודות: בתא הנעול שבשולחן הכתיבה שלו נמצאו מכתביו האישיים
11. [עח] (במחשב) מקום החסנה בזיכרון של פריטים או של נושאים ממוּינים
12. [עח] (בסרט קולנוע או טלוויזיה) פרֵיים בודד בסרט או בקלטת חוזי (וידֵאו)
13. (בּמֶחקר) מַרכּיב בקבוצת מִדגם המשמשת למֶחקר
14. (במחשבים) יחידת האחסון הקטנה ביותר, סיבית אחת.
15. שטח ביחידת האחסון המשמש להגדלה או להקטנה של מאגר דינמי.
cell, compartment

תא פרוש | תא פירוש | תא מילון | תא הגדרה מילונית | תא מילון עברי | תא מילון אנציקלופדי | תא אנציקלופדיה | תא תרגום
תא פירוש השם | תא פירוש המילה | תא משמעות המילה | תא ביטויים | תא דקדוק | תא לשון | תא ניבים | תא אטימולוגיה
תא מילים נרדפות | תא ניגודים | תא חריזה | תא חרוזים | תא צירופים | תא פתגמים | תא ניבים | תא תחביר
תא ביטויים | תא ציטוטים | תא ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי