מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר
תוצאות עבור "

תמורה

"
| (2)
|
האם התכוונת ל- תימורה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תְּמוּרָה

1.[תנ] תַחליף: לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב, ואם המר ימיר... והיה הוא ותמורתו יהיה קודש (ויקרא כז 10); תלמיד חכם שמת מי מביא לנו חליפתו, מי מביא לנו תמורתו? (ירושלמי ברכות ה, ג); השקעה רבה בעבודה כשאין עִמה תמורה מתסכלת מאוד
2. [יב] גמוּל, שׂכר: שבעולם הזה ייתן להם תמורה טובה (הכוזרי); בעבור מעשהו הטוב מגיעה לו תמורה טובה; הוא עשה מעשה זה מבלי לדרוש תמורה
3. [תמ] שֵם מַסֶכת בסֵדר קודשים שעִניינהּ בּעיקר החלפת בַּהמות חוּלין בּבַהמות קודָשים
4. [תמ] (בּהִלכות קָרבָּנות) החלפת בֶּהמַת קודשים בּבֶהמַת חוּלין: השמט... לשם תמורה (חולין ב, י)
5. [יב] שינוּי, חוסֶר יַציבוּת: עולם ההבל והתמורה (מלשון הפיוט); תמורות רבות חלו בהתנהגותו בשל קבלת התפקיד החדש
6. [עח] יַחס בין דָבָר שנִקנֶה ובין מחירו, ערכּו של דָבָר בכסף: הוא שילם תמורת המכשיר וכעת המכשיר שלו
7. (בּתחביר) שם עצם המוצב ליד שם עצם אחר ומגדיר או מצמצם אותו: אנשים אחים אנחנו
8. [עח] (בּמָתֵמָטיקה) כּל סידוּר אפשרי בקבוצת עצמים
9. החלפת ערכים זה בזה. אחד התנאים לקיומו של חוזה הוא שניתנה תמורה בעדו.
10. דבר ערך שצד אחד נותן לצד שני כתחליף להבטחה או לפעולה. זוהי דרישה של החוק כתנאי לכשרותו של חוזה.
11. (בבורסה לניירות ערך) סכום בגליון השערים המציין את המחזור בנייר ערך ביום מסחר מסוים, את השער ואת סך כל הכספים שנתקבלו.
proceeds, consideration

תמורה פרוש | תמורה פירוש | תמורה מילון | תמורה הגדרה מילונית | תמורה מילון עברי | תמורה מילון אנציקלופדי | תמורה אנציקלופדיה | תמורה תרגום
תמורה פירוש השם | תמורה פירוש המילה | תמורה משמעות המילה | תמורה ביטויים | תמורה דקדוק | תמורה לשון | תמורה ניבים | תמורה אטימולוגיה
תמורה מילים נרדפות | תמורה ניגודים | תמורה חריזה | תמורה חרוזים | תמורה צירופים | תמורה פתגמים | תמורה ניבים | תמורה תחביר
תמורה ביטויים | תמורה ציטוטים | תמורה ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications