אוויר

פירוש

1. [תמ] תערובֶת גזים - בּעיקָר חמצן וחנקן - היוצרת את האַטמוספֵרה המַקיפה את כדור הארץ. אחד מארבעת היסודות (אדמה, אש, אוויר ומים) שהקדמונים האמינו שמהם מורכבים כל החומרים סביבנו: ארובה שהיא לאוויר (תוספתא עירובין יא, יז); אוויר ההרים צלול מאוד
2. [תמ] חָלל, רֶווח, מקום פּנוּי: המוכר את החצר לא מוכר אלא את אווירהּ של חצר (בבא בתרא ד, ד)
3. [תמ] מֶזג אוויר: היה להם אוויר יפה כמן פסח ועד העצרת (מדרש רבה בראשית לד)
4. [תמ] רֶווח בֵּין השוּרות הכּתוּבות: שיטה אחת ושני אווירין (בבא בתרא קסג)
5. [עח] רכיב של בּיטוּיים הקשוּרים בּטיסה, כּגון: דואר אוויר, חֵיל אוויר
6. [עח] נשימה: רצתי מהר ועכשיו אין לי אוויר: האוויר נגמר לי והתעלפתי;
7. [עח] בתקשורת האלקטרונית, ציון שנמצאים בשידור חי (עממי);
8. [עח] בפרסום, חללים ריקים בתוך מודעה או בשוליה.
air

אוויר דקדוק


[ש"ע; ז'; אוויר-, אווירו]

אוויר ניבים וצירופים


אוויר אטימולוגיה

צורה עברית של המילה היוונית ear (אָאֵיר) שנוספה לה א' תחילית בשל הקושי להגות בשפה העברית מילים שבהם שני עיצורים רצופים כמו גם מילים שמתחילות בשווא נח. משמעותה הבסיסית של המילה היא ערפל ובדרך של סיגול ובידול קיבלה את הוראתה העכשווית. יוונית היא לשון הודו-אירופאית שעדויות כתובות על לשון זו החל במאה ה-14 לפני הספירה, אולם ראשיתה של היוונית הקלסית היא במאה השמינית לפני הספירה. היוונים והשטח עליו חלשו מחוץ ליוון הביאו לעולם תרבות רחבה ומיוחדת וזו השאירה את עקבותיה בכל השפות של העולם הישן. לעברית הגיעו מילים רבות מיוונית לאחר שעברו באמצעות הארמית

אוויר נרדפות וניגודים

אוִויר (תוצאה דומה)
[ש"ע]
1. חָלָל , רֶוַוח , ריק [שדה סמנטי: אוויר]

2. אַטמוספֵרה
, רוּחַ [שדה סמנטי: רוּחַ] | ניגודים: יַבָּשה, מַים

אוויר חריזה

אוִויר, אַחְוִויר, אַעבִיר, גְבִיר, דְבִיר, הֶאבִיר, הֵבִיר, הובִיר, הֶחְוִויר, הֶעבִיר, יָבִיר, יובִיר, יַחְוִויר, יַעבִיר, כְבִיר, לְהַחְוִויר, לְהַעבִיר, מַאבִיר, מֵבִיר, מובִיר, מַחְווִיר, מַעבִיר, נַחְוִויר, נַעבִיר, סָבִיר, עָבִיר, צָבִיר, שָבִיר, תַחְוִויר, תַעבִיר, אוִיר, אוויר, גומְאוִיר, גומאוויר, הֶחוויר, יַחוויר, להחוויר, להַחוויר, מַדאוויר, מַחוִיר, מַחוויר, דואַר אַוויר, גַלשַן אוויר, איגֶרֶת אוויר, גָמָל פורֵחַ בָאוויר, איש אוויר, בונֶה מִגְדָלִים בָאוִיר, בונֶה מִגדָלים בָאוויר, הֶדֶף אוויר, ארון אוויר, חֵיל האוויר, יוצֵא לו האוויר, כיווני אוויר, טיל אוויר אוויר, טיל קַרקַע אוויר, כיס אוִויר, כָרית אוויר, מִגדָל פורֵחַ בַאוויר, מִסדְרון אוויר, מִשקְעֵי אוויר, מִנהֶרֶת אוויר, לוקֵח אוויר, לַחַץ האוויר, מַשאֵבַת אוויר, מֶזֶג אוויר, עִסקֵי אוִויר, עִסקֵי אוויר, עושֶׂה שמינִיות בָאוויר, צי אוִויר, פִצצת אוויר, פורֵחַ בָאוויר, פַטיש אוויר, פַקַח אוויר, צֶוֶות אוִויר, תַחזית מֶזֶג אוויר, תַצלום אוויר, תַצפית אוויר, תָלוי בָאוויר, נתיב אוויר, רובֵה אוויר, קָלוט מִן האוויר, קָלוט מִן הָאוִיר

להרחבה ראה:
בהיר, אביר, אוויר, בגיר, אדיר, גזיר, בחיר, מותיר, בכּיר, אמיר, ניר, אסיר, בעיר, ומפיר, כפיר, בציר, זמריר, חמשיר


אוויר פרוש | אוויר פירוש | אוויר מילון | אוויר הגדרה מילונית | אוויר מילון עברי | אוויר מילון אנציקלופדי | אוויר אנציקלופדיה | אוויר תרגום
אוויר פירוש השם | אוויר פירוש המילה | אוויר משמעות המילה | אוויר ביטויים | אוויר דקדוק | אוויר לשון | אוויר ניבים | אוויר אטימולוגיה
אוויר מילים נרדפות | אוויר ניגודים | אוויר חריזה | אוויר חרוזים | אוויר צירופים | אוויר פתגמים | אוויר ניבים | אוויר תחביר
אוויר ביטויים | אוויר ציטוטים | אוויר ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי