מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר
תוצאות עבור "

היוון

"
| (3)
|
האם התכוונת ל- הוון
פירוש
דקדוק
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. הפיכה להון: היווּן חלק מהציוד ומהרכוש של בית חרושת סיפק מזומנים להמשך הפעלתו
2. חישוב העֵרך הנוכחי של סְכום כֶסף שיְשוּלַם בעתיד או חישוב העֵרך העתידי של סְכום כֶסף שיֶשנו בהווֶה אגב זיקה למחיר ההון (כלומר לריבית), קָפּיטָלִיזַצְיָה
3. [עח] פעולה או תהליך רישום הוצאות של הון
4. [עח] הטלת הוצאה על חשבון נכסֵי הון
5. [עח] קביעת כמות הון מניות שחברה תרשום או תנפיק (להרחבה ראה מעות)
6. הפעולה, או התהליך, של המרת הכנסות או הוצאות עתידיות לסכום הוני שווה-ערך שוטף, על ידי מציאת הערך הנוכחי של אותן הכנסות או הוצאות; לדוגמה, היוון השקעה לבחינת כדאיותה על ידי הבאת כל זרמי ההוצאות וההכנסות לערך נוכחי.
7. מיון עלות מסוימת שנעשתה (כגון השקעה בנכסי הון) לדוחות רווח והפסד עתידיים, במקביל למועדי הניצול והפקת טובת ההנאה מאותם נכסי הון.
8. קפיטליזציה - מתן אופי קפיטליסטי לכלכלה.
capitalization
פירוש
נרדפות וניגודים

הִוּוּן, שַׁעַר

(כלכלה וסטטיסטיקה)
ראו: שער היוון.
capitalization rate

היוון פרוש | היוון פירוש | היוון מילון | היוון הגדרה מילונית | היוון מילון עברי | היוון מילון אנציקלופדי | היוון אנציקלופדיה | היוון תרגום
היוון פירוש השם | היוון פירוש המילה | היוון משמעות המילה | היוון ביטויים | היוון דקדוק | היוון לשון | היוון ניבים | היוון אטימולוגיה
היוון מילים נרדפות | היוון ניגודים | היוון חריזה | היוון חרוזים | היוון צירופים | היוון פתגמים | היוון ניבים | היוון תחביר
היוון ביטויים | היוון ציטוטים | היוון ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications