נמלול

פירוש
תחוּשה כּאילוּ נמָלים רוחשות על-פני העור (בלועזית: פרסטזיה)

נמלול דקדוק


[ש"ע; ז'; נִמלוּל-, נִמלוּלים, נִמלוּלֵי-, נִמלוּלו] <נמלל (נמל)>

נמלול ניבים וצירופים

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך נמלול

נמלול אטימולוגיה

לא נמצאה אטימולוגיה לערך נמלול

נמלול נרדפות וניגודים

לא נמצאה נרדפות וניגודים לערך נמלול

נמלול חריזה

אלול, אִמלול, בָלול, גִילול, גָלול, דַבְלול, דִיבלול, דִילול, דָלול, הִילול, חִילול, חָלול, טִילול, טָלול, יִדְלול, יִילול, כִילול, כָלול, לול, מַגְלול, מַסְלול, סִילול, סָלול, סַפְלול, עָלול, פִילול, פַעלול, צִילול, צָלול, קַפְלול, שַבְלול, שִכְלול, שָלול, שִקְלול, תְבַלול, תָלול, תַעלול, חיתול, חתול, חתלתול, פיתול, שתול, איחול, אכול, אלכוהול, אנקול, אשכול, אתמול, בהול, בול, בולבול, בורגול, בזול, בידול, ביטול, בישול, בכול, בלבול, בלול, בקול, בשול, גבול, גבעול, גדול, קול, גידול, גלגול, גמול, דגול, דילול, דלדול, אינטרפול, הכול, זול, זלזול, חבול, חול, חילול, חיסול, חישול, חלול, חלחול, חרגול, טבול, טחול, טיול, טיפול, טלטול, טפול, יבול, ייעול, יכול, כבול, כביכול, כולסטרול, כחול, כלול, כפול, לאכול, לגדול, לגזול, כיול, לזחול, לזלול, לחדול, לטבול, ליטול, ליפול, לכבול, לכלול, למהול, למחול, למשול, לנעול, לסבול, לעמול, לפסול, לפעול, לצלול, לשאול, לשלול, לשקול, מבול, מגבול, מגדול, מהול, מול, מונופול, מחול, מטול, הקול, מכחול, מכלול, מכשול, מלמול, ממול, מנעול, מסלול, מקול, משעול, ניהול, נול, נחשול, נטול, נטרול, ניבול, נימול, ניפול, ניצול, נישול, נעול, נפול, סגול, סול, סיכול, סימול, סיקול, סלול, סלסול, סרבול, עגול, עוול, עול, עיגול, עיכול, עיקול, עלול, ערבול, ערפול, פטרול, פיסול, פיצול, פלפול, פסול, פסקול, פעלול, פרוטוקול, פרזול, צלול, צלצול, קונסול, קלקול, קרסול, ריגול, רמקול, רעול, רשמקול, שאול, שבלול, שהכול, שול, שידול, שיחול, שיכול, שיכלול, שיעול, שיקול, שכול, שכלול, שכפול, שלשול, שקול, שקלול, שרוול, תגמול, תיבול, תיסכול, תיעול, תכול, תלול, תמול, תעלול, תפעול, תקבול, תרגול, תרנגול, אֶבְלול, אֶגְלול, אֶזְלול, אֶכְלול, אֶמְלול, אֶצְלול, אֶשְלול, בְלול, גְלול, זָלול, זְלול, יִיבְלול, יִיגְלול, יִיזְלול, יִיכְלול, יִימְלול, יִיצְלול, יִישְלול, כְלול, לִבְלול, לִגְלול, לִזְלול, לִכְלול, לִמְלול, לִצְלול, לִשְלול, מִכְלול, מָלול, מְלול, מִצְלול, נִבְלול, נִגְלול, נִזְלול, נִכְלול, נִמְלול, נִצְלול, נִשְלול, צְלול, שְלול, תִבְלול, תִגְלול, תִזְלול, תִכְלול, תִמְלול, תִצְלול, תִשְלול, אִכְלול, בִלול, אִלול, אִמְלול, אֱלול, הִלול, אִפְלול, אַפְלול, אילול, הילול, גילול, דִגְלול, דִבְלול, דִלול, גִלול, גַבְלול, בילול, חִבְלול, חִלול, יִבלול, יִגלול, יִכלול, יבלול, יגלול, טִלול, יִלול, יִמלול, יִסלול, טִפְלול, יִצלול, יִשלול, יִתלול, יִזלול, יַבְלול, טילול, יילול, כִלול, כילול, ישלול, יזלול, לִדלול, לִבלול, לִגלול, לִכלול, לגלול, לבלול, מִלול, לִמלול, לִסלול, לִצלול, מִתְלול, לִשלול, לִתלול, מִזְלול, לִזלול, מילול, למלול, לסלול, סִלול, סילול, פִינְדולול, צִלול, עַגְלול, צַהלול, צילול, פִירוגָלול, פִלול, פילול, תִלול, תִכלול, תילול, תְלול, תִמלול, תַעֲלול, תַצלול, שַעלול, נַהלול, נַכלול, רִגְלול, חוזֵר למַסלול, יוצֵא מן המַסלול, יש גבול לכל תעלול, לֵבָב חָלול, לָבוש מִכְלול, קול צָלול

להרחבה ראה:
אשבול, גדול, זול, חרגול טחול, מטול, פסקול, אתמול, אינטרסול, גבעול, אינטרפול, ניצול, כולסטרול, נחשול, בייסבול


נמלול פרוש | נמלול פירוש | נמלול מילון | נמלול הגדרה מילונית | נמלול מילון עברי | נמלול מילון אנציקלופדי | נמלול אנציקלופדיה | נמלול תרגום
נמלול פירוש השם | נמלול פירוש המילה | נמלול משמעות המילה | נמלול ביטויים | נמלול דקדוק | נמלול לשון | נמלול ניבים | נמלול אטימולוגיה
נמלול מילים נרדפות | נמלול ניגודים | נמלול חריזה | נמלול חרוזים | נמלול צירופים | נמלול פתגמים | נמלול ניבים | נמלול תחביר
נמלול ביטויים | נמלול ציטוטים | נמלול ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי