מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר
תוצאות עבור "

ערך

"
| (5)
|
האם התכוונת ל- עורך
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] חשיבוּת, שווי, מחיר, יחס, גודל: והיה ערכך חמִשים שקל כסף (ויקרא כז, 3); ערכם יהיה לפניהם כערך אזובי הקיר לפני ארזי הלבנון (ספרות ימי הביניים)
2. [עח] אוּמדָן, בביטויים: בּעֵרֶך, לעֵרֶך: באספה השתתפו עשרת אלפים איש בערך
3. [יב] נֶכס רוחני, או חמרי, קִניין: שהיתומים לא יִיתנו כי אם משני שלישים מערך ויכולת שלהם (ספרות ימי הביניים)
4. [תנ] מַערֶכת דברים המתאימים זה לזה: והבאת את השלחן וערכת את ערכו (שמות מ, 4); ויקריבו נשיאי ישראל... שש עגלות צב, שש כנגד ששת ימי בראשית, שש כנגד שש ערכי המשנה (פסיקתא דרב כהנא ויהי ביום); חזק ונתחזק בשיחות ערבות, כי פס ערך הקצובות (מלשון הפיוט)
5. [עח] עניין, מילה או מושׂג מבוארים במילון או באנציקלופדיה
6. [עח] השָקיל הכספי: שלם את ערך הדבר
7. [עח] המעמד בסולם ההעדפות: הוא בעל ערך גבוה
8. [עח] דבר הרצוי או החשוב כשֶלעַצמו: לדבר ערך בפני עצמו
9. [עח] (בחברה) עיקרון המכובד על-ידי בני החברה
10. [תמ] נֵדר לתֵת ערכּו של אדם להֶקדֵש (לפי שוויו כעבד אם היה נמכָּר בַּשוּק)
11. מחיר השוק השוטף של דבר-מה שנמכר, או שאפשר למוכרו, בפועל
12, שווי של דבר מה הנובע מהאיכויות הבסיסיות שלו, במונחים כספיים. לגבי נכס מקרקעין, ערך הנקבע על יסוד נתונים כלל ארציים, כגון מצב כלכלי במשק, חוזק המטבע המקומי, עתודות קרקע לבנייה, גידול באוכלוסייה ונתונים דמוגרפיים אחרים
13. בתכנות וביישומים, כמות המוקצה למשתנה כלשהו, לסמל, לתווית או לרכיב אחר
14. בתורת הציפיות: חשיבותה או ערכה היחסי של התוצאה שהפרט עשוי להשיג בהשקעת מאמץ, כגון רצון עז לקידום, או אדישות

אנגלית: value, valence, entry
פירוש
שורש של הערכים: הֵיעָרכוּת, הַערָכה, מוּערָך, מַערוך, מַעריך, מַערָך, מַערָכה, מַעַרכון, מַערֶכֶת, נֶערָך, עורֵך, עֵירוּך, ערוך, עָרוּך, עריך, עריכה, עֵרֶך, עַרכָּאות, עֶרכּה, עַרכּה, עֶרכּוּת, עֶרכּי, עֶרכִּיוּת, תַערוּכה
פירוש
נרדפות וניגודים

ערך, פרדוקס

(כלכלה וסטטיסטיקה)

ערך פרוש | ערך פירוש | ערך מילון | ערך הגדרה מילונית | ערך מילון עברי | ערך מילון אנציקלופדי | ערך אנציקלופדיה | ערך תרגום
ערך פירוש השם | ערך פירוש המילה | ערך משמעות המילה | ערך ביטויים | ערך דקדוק | ערך לשון | ערך ניבים | ערך אטימולוגיה
ערך מילים נרדפות | ערך ניגודים | ערך חריזה | ערך חרוזים | ערך צירופים | ערך פתגמים | ערך ניבים | ערך תחביר
ערך ביטויים | ערך ציטוטים | ערך ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications