מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר

אלגום

פירוש

1. [עח] עץ הסנדל; עץ ריחני הגדל באיי מָלָיה ובהודו - משמש לתעשיית רָהיטים יקרים, להפקת שמן מיוחד לרפואה וּלבושׂם Santalum
2. [תנ] [בריבוי] עץ מיוחד ששלמה המלך קיבל מֵחירָם מלך צור לבניית בית המקדש: ואלגומים מהלבנון (דברי הימים ב' ב 7); לפי תרגום השבעים והווּלגָטה - עצים טרופיים שונים, אולי עץ הטויה. לפי התלמוד הירושלמי - עץ העלוי, ששימש גם כבושם ונקרא מין אורן pioval

אלגום דקדוק


[ש"ע; ז'; אַלגום-, אַלגוּמים, אַלגוּמֵי-]

אלגום ניבים וצירופים

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך אלגום

אלגום אטימולוגיה

לא נמצאה אטימולוגיה לערך אלגום

אלגום נרדפות וניגודים

לא נמצאה נרדפות וניגודים לערך אלגום

אלגום חריזה

אַלגום, אֶפְגום, אֶרְגום, יִילְגום, יִיפְגום, יִירְגום, לָגום, לְגום, לִלְגום, לִפְגום, לִרְגום, נִלְגום, נִפְגום, נִרְגום, פָגום, פְגום, רָגום, רְגום, תִלְגום, תִפְגום, תִרְגום, אִיגום, גִמְגום, דִיגום, הרָגום, יַהַרְגום, עָגום, פִיגום, תַרְגום, דִגום, אִגום, איגום, דיגום, יִלגום, יִפגום, יִרגום, ילגום, ירגום, לִדגום, לִלגום, לִפגום, לִרגום, לַעגום, ללגום, לרגום, סורְגום, עִגום, עיגום, פִגום, פיגום, שִגום, שיגום, שָגום, רִגום, ריגום, שְנַיִים מִקְרָא וְאֶחָד תַרְגום

להרחבה ראה:
לאום, אלבום, גרדום, כרומוזום, אכום, אטום, איום, אידיום, כרכום, חלום, תהום, אגרונום, מרעום, צום, דרום, נישום


אלגם פרוש | אלגם פירוש | אלגם מילון | אלגם הגדרה מילונית | אלגם מילון עברי | אלגם מילון אנציקלופדי | אלגם אנציקלופדיה | אלגם תרגום
אלגם פירוש השם | אלגם פירוש המילה | אלגם משמעות המילה | אלגם ביטויים | אלגם דקדוק | אלגם לשון | אלגם ניבים | אלגם אטימולוגיה
אלגם מילים נרדפות | אלגם ניגודים | אלגם חריזה | אלגם חרוזים | אלגם צירופים | אלגם פתגמים | אלגם ניבים | אלגם תחביר
אלגם ביטויים | אלגם ציטוטים | אלגם ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications