מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר

ביטחון

פירוש

1. [תנ] תחוּשה של חוסר פּחד מפני סכּנה
2. [תנ] תחוּשת וַדָאוּת בנוגע למתרחש: מה הבִטחון הזה אשר בטחת (מלכים ב' יח 19); הבטיחו החכמות המופתיות ביטחון אין תכלית (הכוזרי); ידעתי זאת בביטחון גמור; יש לי ביטחון במקום עבודתי
3. [יב] (ביהדות החרדית) אמוּנה חזקה ושלמה: שער הביטחון (חובות הלבבות)
4. [עח] אֶמצְעֵי ההגנה של מדינה; ערבוּת לשלומה ולמצבה הצבאי: שלום עִם ביטחון
5. [יב] אחריוּת, ערבוּת בטוחה: סחורה לביטחון אותו סך מהמעות (ספרות ימי הביניים) (ראה גם: ביטחונות)
6. [עח] מַבטֵחַ, הֶתקֵן למניעת תאוּנה או קִלקוּל: שסתום הביטחון נפתח במקרה של התחממות יתר והקיטור נפלט החוצה
7. [תנ] בִּטחה, כאמור בפסוק: "מה הבִּטָּחון הַזֶה אשֶר בָטָחְתָּ" (מלכים ב', יח, 19)
8. [עח] בסוציולוגיה, בתורת הצרכים (של מסלאו): הצורך הבסיסי השני (מלמטה למעלה) והוא כולל את הצורך בביטחון הקיום, במקורות מחיה, ובהימנעות ממצבים מאיימים וגורמים סבל.
9. [עח] בניהול משאבי אנוש, גורם הנעה הקשור בצורך בבטיחות במקום העבודה, הנובע מהכנסה קבועה ומתנאים נלווים היוצרים מצב שבו אין סיכונים.
10. [עח] במסגרת איכות חיים בעבודה: עיקרון המבטא את צרכיו וזכותו של העובד להיות פטור מדאגה בכל הקשור לבריאותו, ביטחונו, הכנסתו ועתידו התעסוקתי.
אנגלית:security, safety

ביטחון דקדוק


[ש"ע; ז'; בּיטחון-, בּיטחונות, בּיטחונות-, בּיטחונו] <בטח>

ביטחון ניבים וצירופים


ביטחון אטימולוגיה

לא נמצאה אטימולוגיה לערך ביטחון

ביטחון נרדפות וניגודים


ביטחון חריזה

אִבְחון, גָחון, הולִיכון, חִנְחון, טָחון, צָחון, רָכון, שִבְחון, שָחון, שָכון, בָחון, בִיטָחון, הלִיכון, חון, חִיסָכון, טְרִיפְטִיכון, יָחון, יַרְחון, לִבְחון, לִגְחון, לָחון, לִטְחון, מונָחון, מִטבָחון, מָכון, מַעַרְכון, נִיצָחון, נָכון, מַפוחון, סֵרָחון, פַחון, פִיכָחון, פִיקָחון, פִתְחון, קִימָחון, קַרְחון, שְטִיחון, שִׂיחון, שִיכָחון, תַארִיכון, תִיכון, בִדָחון, בִחון, אבַטִיחון, גִיחון, בגָחון, בִטָחון, גַמְחון, בידָחון, ביחון, ביטָחון, אֶקְדָחון, לִבחון, לגחון, לבחון, מוחון, מִטְבָחון, מִלְחון, לִצחון, מִתָחון, מִקְלְחון, לטחון, מחון, מיתָחון, סֵירָחון, צִחָחון, צִמְחון, פִצָחון, צְרִיחון, ציחָחון, פִכָחון, פִקָחון, פיכָחון, פיצָחון, פיקחון, שיכָחון, שִטְחון, שִכָחון, שִׂיחון, זִרְחון, נִצָחון, ניצָחון, רִחון, ריחון, קִמָחון, קִשָחון, קימָחון, פרחון, אֵזור ביטָחון, אַף לָהֶם וְלא יְרִיחון, דו יַרְחון, בור ביטָחון, אֶמצְעֵי ביטָחון, חגורַת ביטָחון, חדַר ביטָחון, טוַוח ביטָחון, טוחֵן קֶמַח טָחון, כוחות הביטָחון, מועֶצֶת הביטָחון, מִשׂרַד הביטָחון, מַנעול ביטָחון, סיכַת ביטָחון, פִצצַת סֵירָחון, פִצצַת סירָחון, שֵירות ביטָחון, תַהלוכַת ניצָחון, שַעַר ניצָחון, רֶכֶב ביטָחון, קצֵה הקַרחון, קצין ביטָחון


בטחון פרוש | בטחון פירוש | בטחון מילון | בטחון הגדרה מילונית | בטחון מילון עברי | בטחון מילון אנציקלופדי | בטחון אנציקלופדיה | בטחון תרגום
בטחון פירוש השם | בטחון פירוש המילה | בטחון משמעות המילה | בטחון ביטויים | בטחון דקדוק | בטחון לשון | בטחון ניבים | בטחון אטימולוגיה
בטחון מילים נרדפות | בטחון ניגודים | בטחון חריזה | בטחון חרוזים | בטחון צירופים | בטחון פתגמים | בטחון ניבים | בטחון תחביר
בטחון ביטויים | בטחון ציטוטים | בטחון ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications