טוקו

פירוש
טוּקוּ
טוקוס שחור כנף
סוג מכרסמים ממשפחת הקטֵנומִיִים. הם חפרניים, גדולים ואוגרי מזון במחילות; שוכני הרים ומישורים וניזונים מן הצומח. משמיעים קול: "טוּקוּ־ טוּקוּ" ומכאן שמם. תפוצתם בּדרום אָמֵריקה Ctenomys

טוקו דקדוק


[ש"ע; ז']

טוקו ניבים וצירופים

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך טוקו

טוקו אטימולוגיה

לא נמצאה אטימולוגיה לערך טוקו

טוקו נרדפות וניגודים

לא נמצאה נרדפות וניגודים לערך טוקו

טוקו חריזה

אפַרְסֵקו, בִרְכו, טְרִיקו, כה, מְהַדקו, מְנַשְקו, מַצְדִקו, מַצְחִיקו, מַרְחִיקו, מְרִיקו, מַשְתִיקו, נִשְקו, עֶרְכו, רוקוקו, בִפְנוכו, אִבקוקו, דִבקוקו, אורִינוקו, בֵירוקו, הוקו, דִפקוקו, בִרסוקו, דוקו, דִקדוקו, בַקבוקו, הידוקו, היבוקו, ביהוקו, בידוקו, דיבוקו, איבוקו, גיהוקו, דיוקו, דיחוקו, דילוקו, דיסוקו, דיפוקו, איפוקו, ביתוקו, דיקוקו, חוָוקו, חֵירוקו, חוקו, חַלוקו, חיבוקו, חילוקו, חישוקו, חיזוקו, חינוקו, חיקוקו, טוקו, טִקטוקו, ינוקו, מִבדוקו, מֵירוקו, מִמחוקו, מִפרוקו, לִקלוקו, מִקמוקו, מחוקו, מַחוָוקו, מַסוקו, מַרתוקו, ליהוקו, מיצוקו, מיתוקו, מישוקו, מָרוקו, ליקוקו, מצוקו, סֵירוקו, סודוקו, סַמבוקו, סידוקו, סימוקו, סילוקו, סיפוקו, סינוקו, צ'וקו, פִברוקו, צִחקוקו, פְיוקו, עוָוקו, פֵירוקו, פואוקו, צוקו, פִקפוקו, צִקצוקו, צחוקו, פיהוקו, צידוקו, צימוקו, פיסוקו, עיסוקו, עיתוקו, פישׂוקו, פינוקו, צינוקו, פיקוקו, פוקו, פסוקו, תִדלוקו, תִחזוקו, תִיוקו, תִעתוקו, שִפרוקו, תִקתוקו, שִקשוקו, שַלבוקו, תַפנוקו, תַשנוקו, שיהוקו, שיבוקו, שיחוקו, שילוקו, שיתוקו, תינוקו, שינוקו, שיקוקו, שִירוקו, שוקו, שׂחוקו, שעתוקו, זינוקו, זיקוקו, נימוקו, ניפוקו, ניתוקו, נישוקו, רוקו, רַתוקו, ריחוקו, ריסוקו, ריתוקו, ריקוקו, קוקו, קורוקו, בוכו, דִכדוכו, אִיוכו, וכו', איבוכו, גיחוכו, הילוכו, היפוכו, דיעוכו, היתוכו, דָרוכו, אסוכו, חִיוכו, חיכוכו, חיתוכו, חינוכו, כוכו, יַתוכו, כירוכו, מדוכו, מבוכו, מוכו, לִכלוכו, מִתוָוכו, מַערוכו, ליחוכו, מיסוכו, מיעוכו, מיתוכו, מישוכו, סוכו, סִכסוכו, סֵירוכו, סיכוכו, סימוכו, סָמוכו, פִכפוכו, עֵירוכו, צֵירוכו, פיתוכו, פירוכו, ערוכו, תִדרוכו, תוכו, תִיווכו, שִיוכו, תִכתוכו, שִכשוכו, תֵירוכו, תִסבוכו, תַוָוכו, תַהלוכו, תַהפוכו, שידוכו, תיארוכו, תיכוכו, שיכוכו, תימוכו, שילוכו, שיערוכו, שיתוכו, שפוכו, שׂוכו, שׂרוכו, תנוכו, זִכזוכו, זיכוכו, נימוכו, רוכו, רִכרוכו, ריכוכו, ריתוכו, פְסִיכו, און פוקו, בָא על סיפוקו, סואו לוקו, פוקו אַ פוקו, שְעַת סִלוקו, הַבָשָׂר מַבְאִיש מִתוכו, דָבָר והיפוכו, בתוך תוכו, סופה וכו', תוך תוכו


טוקו פרוש | טוקו פירוש | טוקו מילון | טוקו הגדרה מילונית | טוקו מילון עברי | טוקו מילון אנציקלופדי | טוקו אנציקלופדיה | טוקו תרגום
טוקו פירוש השם | טוקו פירוש המילה | טוקו משמעות המילה | טוקו ביטויים | טוקו דקדוק | טוקו לשון | טוקו ניבים | טוקו אטימולוגיה
טוקו מילים נרדפות | טוקו ניגודים | טוקו חריזה | טוקו חרוזים | טוקו צירופים | טוקו פתגמים | טוקו ניבים | טוקו תחביר
טוקו ביטויים | טוקו ציטוטים | טוקו ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי