סונו

«1234»
פירוש
סינוּן באמצעות בד דקיק (כגון מוּסלין)

סונו דקדוק


[ש"ע; ז'; סִנסוּן-, סִנסוּנו] <סנסן>

סונו ניבים וצירופים

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך סונו

סונו אטימולוגיה

לא נמצאה אטימולוגיה לערך סונו

סונו נרדפות וניגודים

לא נמצאה נרדפות וניגודים לערך סונו

סונו חריזה

אָסון, בָסון, חָסון, כִיסון, מָסון, סוסון, פִנְקָסון, פָסון, קִימְשׂון, קְרואָסון, שַנְסון, שָׂשׂון, גֵ'קסון, הובסון, דִיאָפָסון, אִכְסון, וִינְסון, הַדְסון, אָלִיסון, אָנִיסון, דואופְסון, בְרָבַנְסון, אלַכְסון, גַרְסון, דָמָסון, חִסון, חִרְסון, חיסון, כוסון, כְרֵסון, טַווסון, טַוָסון, טַקְסון, לִכְסון, מונופְסון, מונְסון, לוקְסון, סִיסון, סִנְסון, סַרְגָסון, פואָסון, עֶלְסון, תַחְמָסון, נֶלְסון, רִיסון, רִסון, ריסון, קופַקסון, יַמַת הַדסון, מחלת פרקינסון, פְרִי מֵיְיסון

«1234»

סנסון פרוש | סנסון פירוש | סנסון מילון | סנסון הגדרה מילונית | סנסון מילון עברי | סנסון מילון אנציקלופדי | סנסון אנציקלופדיה | סנסון תרגום
סנסון פירוש השם | סנסון פירוש המילה | סנסון משמעות המילה | סנסון ביטויים | סנסון דקדוק | סנסון לשון | סנסון ניבים | סנסון אטימולוגיה
סנסון מילים נרדפות | סנסון ניגודים | סנסון חריזה | סנסון חרוזים | סנסון צירופים | סנסון פתגמים | סנסון ניבים | סנסון תחביר
סנסון ביטויים | סנסון ציטוטים | סנסון ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי