סונו

«1234»
פירוש
עשִׂייַת סִינתֵזָה, הַרכָּבַת יסודות שונים לתִרכּובֶת אַחַת

סונו דקדוק


[ש"ע; ז'; סִנתוּז-, סִנתוּזו (שם הפעולה של מסַנתֵז)] <סנתז>

סונו ניבים וצירופים

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך סונו

סונו אטימולוגיה

לא נמצאה אטימולוגיה לערך סונו

סונו נרדפות וניגודים

לא נמצאה נרדפות וניגודים לערך סונו

סונו חריזה

הִתוז, היתוז, סִינְתוז, סִנְתוז, תִזְתוז, נִתוז, נָתוז, ניתוז

להרחבה ראה:
בזבוז, רגוז, בזוז, אחוז, סנתוז, ניוז, מִרכוז, לוז, רימוז, גינוז, אשפוז, חפוז, ארוז, גזוז

«1234»

סנתוז פרוש | סנתוז פירוש | סנתוז מילון | סנתוז הגדרה מילונית | סנתוז מילון עברי | סנתוז מילון אנציקלופדי | סנתוז אנציקלופדיה | סנתוז תרגום
סנתוז פירוש השם | סנתוז פירוש המילה | סנתוז משמעות המילה | סנתוז ביטויים | סנתוז דקדוק | סנתוז לשון | סנתוז ניבים | סנתוז אטימולוגיה
סנתוז מילים נרדפות | סנתוז ניגודים | סנתוז חריזה | סנתוז חרוזים | סנתוז צירופים | סנתוז פתגמים | סנתוז ניבים | סנתוז תחביר
סנתוז ביטויים | סנתוז ציטוטים | סנתוז ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי