מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר

ביצה

פירוש
בֵּיצָה [תנ]
קליפת הביצה

1. [תנ] גוּף סגַלגל המֵכיל חֶלבּון וחֶלמון, שממנו מתפתח בעל חיים או שבּוקע ממנו אפרוח או שֶרץ וכד': כי יקרא קן צִפור לפניךָ.. והאם רובצת על הביצים (דברים כב 6), ביצי צפעוני בּקעוּ (ישעיה נט, 5)
2. [תמ] בֵּיצֵי תרנגולת המשַמשות מַאכָל לבני אדם: משכרת אישה לחברתה תרנגולת לישב על הביצים (תוספתא בבא מציעא ד, יב); אכלתי ביצה בארוחת בוקר
3. [תמ] אֶשֶך, בַּלוּט הזרע של הזָכָר: אם יש לו שתי כיסין, יש לו שתי ביצים (בכורות ו, ו)
4. [תמ] שם מסכת בתלמוּד בסדר מועֵד, העוסקת בהִלכות יום טוב ופותחת ב"ביצה שנולדה ביום טוב"
5. [תמ] גוּש של חומר בצוּרת ביצה, כגון בביטוי: בֵּיצַת היוצרים (פרה ה, ו) - כדור טין שמכינים ממנו כלי חרס
6. [תמ] מידת נפח תלמודית, המשמשת יחידה בסיסית למדידת מידות אחרות. היא משקפת את נפחה של ביצה בינונית כולל קליפתה. תרגומה ליחידות מטריות שנוי במחלוקת
אנגלית: egg, testicle

ביצה דקדוק


[ש"ע; נ'; בֵּיצַת-, בֵּיצים, בֵּיצֵי-, בֵּיצָתו] <בוץ>

ביצה ניבים וצירופים


ביצה אטימולוגיה

השורש <בוץ> משמעו לבן וזה צבעה של הביצה. מילה שמקורה ארמית שהיא לשון שמית המדוברת באזורים מסויָמים עד היום, בדיאלקטים שונים. הארמית האריכה ימים יותר מכל לשון אחרת וכבר לפני כ-3000 שנה הייתה שפת הדיפלומטית במזרח התיכון דבר שעזר להתפשטותה. חדרו לתוכה מילים משפות האזור כגון פרסית שהייתה לשון המדינה של פרס, מילים יווניות ועוד. הארמית הייתה לשון מדוברת על ידי היהודים, במיוחד גולי בבל במשך מאות שנים ואף חדרה לספרותנו החל במקרא ועד לתלמוד הבבלי ולמדרשים. בעת החדשה, נטלה העברית מילים רבות מארמית והתאימה אותם למערכת המורפו-פונטית שלה. ביצה קשורה מילה הערבית אַבְּיַד שפירושו לבן

ביצה נרדפות וניגודים


ביצה חריזה

אומְצָה, אַמִיצָה, אֶמְצַע, אַצָה, בוצע, בוקִיצָה, בִיצָה, בֵיצָה, ביצע, בָצע, גְהוצָה, גוצָה, דִיצָה, הֶאָצָה, הומצָא, הוצָא, הוצַע, הוקצָה, הורצָה, הַחְמָצָה, הַלְחָצָה, הלָצָה, הַמְלָצָה, הַמְרָצָה, הנָצָה, הַערָצָה, הַפְלָצָה, הפָצָה, הַפְצָצָה, הצָצָה, הַקְבָצָה, הַקְפָצָה, הִקצָה, הַרְבָצָה, הרָצָה, הִרצָה, הַשְוָוצָה, הַשְמָצָה, הַשְפְרָצָה, הַשְרָצָה, הִתמַצָה, התנצָה, הִתרַצָה, חבִיצָה, חולְצָה, חומְצָה, חלוצָה, חלִיצָה, חמוצָה, חמִיצָה, חִמְצָה, חָצָה, חצִיצָה, חרוצָה, חרִיצָה, יבוצַע, יִבְצַע, יבַצע, יומצָא, יוצָא, יוצַע, ייבָצע, יְיוצָא, ייפָצע, יירָצע, יִמצָא, ימַצע, יְעוצָה, יִפצַע, יָצָא, יְקִיצָה, יִרצַע, להיבָצע, לְחוצָה, לְחִיצָה, מְאִיצָה, מְבוצָע, מִבְצָע, מְהוקְצָע, מומְצָא, מועֵצָה, מועָצָה, מוצָא, מוצָע, מוקְצָה, מַחְבֵצָה, מְחוצָה, מְחִיצָה, מַחְלָצָה, מֶחצָה, מַחְצֵצָה, מְיוצָא, מיצָה, מיצע, מַלְחִיצָה, מְלִיצָה, מְמוצָע, מִמְצָא, מְמַצָה, מְפִיצָה, מָצָא, מָצָה, מְצועצָע, מְצוצָה, מְצִיצָה, מַצָע, מַקְפֵצָה, מַקְצָה, מַקְצֵצָה, מְרוצָה, מְרִיצָה, מַרְצָה, מַשְמִיצָה, נאָצָה, נוצָה, נְחוצָה, נֶחְצָצָה, נְעוצָה, נְעִיצָה, נַערָצָה, נְפוצָה, נָצָה, נרצָה, נְתוצָה, עלִיצָה, עֵצָה, עקוצָה, עקִיצָה, עָרִיצָה, פַלָצָה, פָצָה, פָצַע, פְצָצָה, פְרוצָה, פְרִיצָה, פִרְצָה, צֶאצָא, צְוִויצָה, צִיצָה, קְבוצָה, קְווצָה, קורְצָא, קִיצָה, קְמוצָה, קְמִיצָה, קְפוצָה, קְפִיצָה, קְצוצָה, קְצִיצָה, קְרִיצָה, רְבִיצָה, רְחוצָה, רְחִיצָה, רַחְצָה, רִיצָה, רְצועָה, רְצוצָה, רְצִיצָה, רָצַע, שִמְצָה, שִקְצָה, שְרִיצָה, תְאוצָה, תוצָא, תְפוצָה, בֶצַע, זופִיצָה, טֶרְצָה, מַטְרִיצָה, סְקִיצָה, פיצָה, פֶצַע, קָצָה, רָצָה, תָצָא, אִיצָה, גְרִיצָה, אמִיצָה, בְרִיצָה, אפִיצָה, הקִיצָה, חִיצָה, חפִיצָה, כְוִיצָה, לִיצָה, מורְפוגְנִיצָה, צְוִיצָה, פְיָיצָה, פִיצָה, עמִיצָה, פְצִיצָה, ערִיצָה, שְחִיצָה, נְאִיצָה, נְחִיצָה, נְצִיצָה, נְתִיצָה, רְעִיצָה, קְבִיצָה, מְיצָא, שִיצָא, מַצְנֵם לְחִיצָה, לבֶן שֶל בֵיצָה, עַכְשָו בֵיצָה

להרחבה ראה:
אמצאה, אורכידאה, אדרבא, אבא, אגבה, אופנסיבה, אריגה, אומגה, אבדה, אוטוסטרדה, אגוזה, אוסמוזה, פרסטיז'ה, אבחה, אחא, אמיתה, אוטוריטה, אווזיה, אבולוציה, אבוקה, אחלה, אדמה, אגזמה, אביונה, אוקרינה, אביסה, אליפסה, אבעבועה, אסופה, אירופה, איפָה, נימפה, אומצה, בוקיצה, אברה, אוברטורה, אוושה, חושה


ביצה פרוש | ביצה פירוש | ביצה מילון | ביצה הגדרה מילונית | ביצה מילון עברי | ביצה מילון אנציקלופדי | ביצה אנציקלופדיה | ביצה תרגום
ביצה פירוש השם | ביצה פירוש המילה | ביצה משמעות המילה | ביצה ביטויים | ביצה דקדוק | ביצה לשון | ביצה ניבים | ביצה אטימולוגיה
ביצה מילים נרדפות | ביצה ניגודים | ביצה חריזה | ביצה חרוזים | ביצה צירופים | ביצה פתגמים | ביצה ניבים | ביצה תחביר
ביצה ביטויים | ביצה ציטוטים | ביצה ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications