מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר

פיזור

פירוש

1. [תמ] זריקה על פּנֵי שֶטח רחב, זריקה לכיווּנים שונים, הפצה: פיזור לרשעים הנאה להן והנאה לעולם (סנהדרין ח, ה); פיזור הדשן באדמה הופסק בשל תקלה
2. [יב] פַּזרָנוּת, בִּזבּוּז (כֶּסף): שלא יגיע בה אל הפיזור וההפקר (תיקון מידות הנפש לגבירול, מג); הפזרנות שלילית והקמצנות רעה
3. [עח] מניעת ריכוזיות של חומר של אירועים או התקהלות של אנשים: פיזור המפגינים בוצע על ידי גז מדמיע; פיזור אירועים
4. [עח] (בִּסטָטיסטיקה) סטִייה או שונוּת של קבוּצת נתוּנים מִספָּרִיִים ממגַמה מרכָּזית (להרחבה ראה מעות)
5. [עח] (בבּוּרסה) הפרש בין שני מחירים קשורים, כגון בין מחיר קנייה לבין מחיר מכירה
6. [עח] (בעסקים) החלוקה של לקוחות של עסק, או של משקיעים וכדומה. לשון אחר: חלוקה המצביעה אם לעסק יש לקוחות או חייבים רבים, או שזה מרוכז במספר מצומצם
7. [עח] (במסחר) חלוקת מחיר לשניים במקום לתת אותו כמחיר אחד
8. [עח] (במחשבים) העברה של רכיבי נתונים שנקלטו מרשומת קלט למיקומים שונים ברשומת פלט אחת או יותר
9. [עח] (באלקטרוניקה) פיזורו של גל-מיקרו לאחר שפגע במכשול
10. [עח] (בפיזיקה) תנועה של גלים כגון אור, קול או חלקיקים נעים, המושפעת ממכשול או אי-אחידות מקומית שבתווך דרכו הם עוברים
אנגלית: dispersion, spread, scattering

פיזור דקדוק


[ש"ע; ז'; פּיזוּר-, פּיזוּרים, פּיזוּרֵי-, פּיזוּרו] <פזר>

פיזור ניבים וצירופים

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך פיזור

פיזור אטימולוגיה

<פזר> ומשקל קיטול לציון שם הפעולה של מפַזֵר. השורש <פזר> דומה לשורש הארמי <בדר> ולשניהם משמעות דומה

פיזור נרדפות וניגודים


פיזור חריזה

אִחְזור, בָזור, בִיזור, גָזור, זור, אָזור, יָזור, לָזור, נָזור, תָזור, חִיזור, מִחְזור, פָזור, פִיזור, רִמְזור, שָזור, שִחְזור, שִיזור, תִחזור, אֶאזור, אֶגְזור, אזור, אֶחְזור, אֶעזור, אֶשְזור, חָזור, יַחזור, יֶיאזור, יִיגְזור, יִימְזור, יִישְזור, יַעזור, לֶאזור, לִגְזור, לַחזור, לִמְזור, לַעזור, לִשְזור, מָזור, מַחזור, נֶאזור, נִגְזור, נַחְזור, נַעזור, נִשְזור, עָזור, צֶנְזור, רַמְזור, תֶאזור, תִגְזור, תַחְזור, תַעזור, תִשְזור, אֵזור, גִזור, גיזור, איזור, גְלָזור, בִזור, גְזַרְזור, ביזור, חִמְזור, חִזור, חיזור, יִגזור, יִמזור, יִשזור, יגזור, יִנזור, יֶאזור, לִמזור, לִשזור, לגזור, לִנזור, מיחזור, למזור, לשזור, צִנְזור, פִזור, פָאוזור, פיזור, שיזור, תִחְזור, תִפְזור, שִגְזור, שִזור, רֶבִיזור, רֶוויזור, רֶוִיזור, הָלוך וחָזור, חודון אָזור, כָשַל עוזֵר וְנָפַל עָזור


פזור פרוש | פזור פירוש | פזור מילון | פזור הגדרה מילונית | פזור מילון עברי | פזור מילון אנציקלופדי | פזור אנציקלופדיה | פזור תרגום
פזור פירוש השם | פזור פירוש המילה | פזור משמעות המילה | פזור ביטויים | פזור דקדוק | פזור לשון | פזור ניבים | פזור אטימולוגיה
פזור מילים נרדפות | פזור ניגודים | פזור חריזה | פזור חרוזים | פזור צירופים | פזור פתגמים | פזור ניבים | פזור תחביר
פזור ביטויים | פזור ציטוטים | פזור ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications