מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר

אדרבא

פירוש

יָתֵר על כֵּן; להֶפֶך, גדולה מזו: אדרבה, איפכא מסתברא (פסחים כח); אתה לא איבדת כלים, אדרבה אני פרעתיך (ספרות ימי הביניים)

אנגלית: on the contrary; more than that

אדרבא דקדוק


[תה"פ]

אדרבא ניבים וצירופים

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך אדרבא

אדרבא אטימולוגיה

ארמית: אַ (על) דרַבָּה (שגדול) = על פי הגדול. מילה שמקורה ארמית, שהיא לשון שמית המדוברת באזורים מסויָמים עד היום, בדיאלקטים שונים. הארמית האריכה ימים יותר מכל לשון אחרת, וכבר לפני כ-3000 שנה הייתה השפה הדיפלומטית במזרח התיכון, דבר שעזר להתפשטותה. חדרו לתוכה מילים משפות האזור, כגון פרסית שהייתה לשון המדינה של פרס, מילים יווניות ועוד. הארמית הייתה לשון מדוברת על ידי היהודים, במיוחד גולי בבל, במשך מאות שנים ואף חדרה לספרותנו החל במקרא ועד לתלמוד הבבלי ולמדרשים. בעת החדשה, נטלה העברית מילים רבות מהארמית והתאימה אותם למערכת המורפו-פונטית שלה.

אדרבא נרדפות וניגודים

אַדרַבָּא, אַדרַבּה (תוצאה דומה)
גדולה מִזו , יָתֵר עַל כֵּן , יתֵרה מִזו , להֵפֶך , נהפוך[שדה סמנטי: מ"י] גדולה מִזו, יָתֵר עַל כֵּן, יתֵרה מִזו, להֵפֶך,

אדרבא חריזה

אַדְרַבָא, אַדרַבה, אַלִיבָא, אֶצְבַע, אִצְטַבָה, אַרְבָה, אַרְבַע, ארובָה, אַרְכובָה, בָא, בְאִבָה, בָה, בובָה, בִעבע, גַבָה, גַמְבָה, דובָה, דִיבָה, הובַע, הוגבַה, הוחבָא, הוטבַע, הושבַע, הָחְבָא, הִצטַבע, הִרבָה, הִתבַעבע, הִתגַבה, הִתלַבָה, הִתעַבָה, הִתרבָה, הִתְרבָע, זְהַבְהַבָה, חובָה, חורְבָה, חִיבָה, חָרְבָה, חַרְצובָה, טובַע, יבַעבע, יִגבַה, יובָא, יובַע, יוגבַה, יוחבָא, יוטבַע, יושבַע, יטַבע, יטבַע, יטובַע, יְיובָא, יִיקבַע, ינבַע, יִסבָא, יִצבָא, יִצבַע, יצטַבע, יקַבע, יִרבַע, יִשׂבַע, יִתבַע, כובָה, כיבָה, כַלְבָה, כְתובָה, לְהַבָא, לִיבָא, לִיבָה, מְאוצְבָע, מַבָע, מִגְבָע, מְגובָה, מגובָע, מובָע, מוגְבָה, מוחְבָא, מוטְבָע, מושְבָע, מָחְבָא, מְחובָא, מִטְבָע, מְטובָע, מְיובָא, מְכַבָה, מְלובָה, מנובָא, מְסִיבָה, מְעובָה, מְצובָע, מִקְבָע, מְקובָע, מְרובָה, מְרובָע, מְשובָע, מְשׂובָע, נגבָה, ניבָא, נכבָה, נְסִיבָה, נִקְבָה, נשבָה, נִתְבָע, סִיבָה, סְנובָה, עוצְבָה, עוקְבָה, עיבָה, עקובָה, עקְרַבָה, ערַבְרַבָה, ערובָה, צַבָע, צְהובָה, קִצְבָה, קְצובָה, רַבָא, רַבָה, רובָה, רְטובָה, רִיבָה, ריבַע, הִתְרַבָה, אַדְרַבָה, דְרַבָה, כְרַבָה, דוד רַבָא, אִדרָא רַבָא, הושַענָא רַבָא, אַבָא רַבָא, גַברא רַבָא, יומָא רַבָא, כַתבא רַבָא, סָבָא רַבָא

להרחבה ראה:
אמצאה, אורכידאה, אדרבא, אבא, אגבה, אופנסיבה, אריגה, אומגה, אבדה, אוטוסטרדה, אגוזה, אוסמוזה, פרסטיז'ה, אבחה, אחא, אמיתה, אוטוריטה, אווזיה, אבולוציה, אבוקה, אחלה, אדמה, אגזמה, אביונה אוקרינה, אביסה, אליפסה, אבעבועה, אסופה, אירופה, איפָה, נימפה, אומצה, בוקיצה, אברה, אוברטורה, אוושה, חושה


אדרבה פרוש | אדרבה פירוש | אדרבה מילון | אדרבה הגדרה מילונית | אדרבה מילון עברי | אדרבה מילון אנציקלופדי | אדרבה אנציקלופדיה | אדרבה תרגום
אדרבה פירוש השם | אדרבה פירוש המילה | אדרבה משמעות המילה | אדרבה ביטויים | אדרבה דקדוק | אדרבה לשון | אדרבה ניבים | אדרבה אטימולוגיה
אדרבה מילים נרדפות | אדרבה ניגודים | אדרבה חריזה | אדרבה חרוזים | אדרבה צירופים | אדרבה פתגמים | אדרבה ניבים | אדרבה תחביר
אדרבה ביטויים | אדרבה ציטוטים | אדרבה ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications