פאודלי

פירוש
של פֵאודָל, הבָּנוּי בשיטת הפֵאודָלִיוּת

פאודלי דקדוק


[ת'; פֵאודָלית, פֵאודָלִיִים, פֵאודָלִיות]

פאודלי ניבים וצירופים


פאודלי אטימולוגיה

לא נמצאה אטימולוגיה לערך פאודלי

פאודלי נרדפות וניגודים

לא נמצאה נרדפות וניגודים לערך פאודלי

פאודלי חריזה

אונִיבֶרְסָלִי, אופְטִימָלִי, אורְגִינָלִי, אורְיֶינְטָלִי, אִידֵאָלִי, אִידִילִי, אִינְדִיבִידואָלִי, אִינְטֶגְרָלִי, אִינְטֵלֶקְטואָלִי, אִינְטֶרְנַצְיונָלִי, אִינְפַנְטִילִי, אַלְכוהולִי, אַלְקָלִי, אֵמוצְיונָלִי, אָנורְמָלִי, אַקְטואָלִי, בָנָלִי, בְרוטָלִי, גְלובָלִי, גֵנֵרָלִי, דֶבִילִי, דִיגִיטָלִי, הומוסֶקְסואָלִי, ווקָלִי, וִיזואָלִי, וַנְדָלִי, חולִי, טוטָלִי, טֶקְסְטואָלִי, טְרִיבְיָלִי, טֵרִיטורְיָלִי, יולִי, לַבִילִי, לוקָלִי, לִיבֵרָלִי, מודָלִי, מוזִיקָלִי, מונְגולִי, מונומֶנְטָלִי, מונִיצִיפָלִי, מֵטַבולי, מָטֶרְיָאלִי, מַטְרִיאַרְכָלִי, מִינִימָלִי, מִינֵרָלִי, מֵלַנְכולִי, מֶנְטָלִי, מַקְסִימָלִי, נומִינָלִי, נֵיטרָלי, סוצְיָלִי, סְטַבִילִי, סְטְרוקְטורָלִי, סטֵרִילִי, סִימְבולִי, סֶנְטִימֶנְטָלִי, סֵנִילִי, סְפִירָלִי, פֵאודָלִי, פֵדֵרָלִי, פוטֶנציאָלי, פונקצְיונָלי, פורמָלי, פָטָלִי, פַטְרִיאַרְכָלִי, פִיזִיקָלִי, פִיסְקָלִי, פֶלִי, פַסְטורָלִי, פְסִיכודֵלִי, פְרובִינְצְיָלִי, פְרונְטָלִי, פְרופֶסְיונָלִי, פֶרְסונָלִי, צִיוִוילִי, קונטינֶנטָלי, קַפיטָלִי, קַרְדִינָלִי, קָתולִי, רֵאָלִי, רָדִיקָלִי, רִיטואָלִי, רַצְיונָלִי, שלומִיאֵלִי, תֵאַטרָלִי, גורְדָלִי, חַרְדָלִי, פִירָמִידָלִי, פְסִיכֶדָלִי, מִשטָר פֵאודָלי


פאודלי פרוש | פאודלי פירוש | פאודלי מילון | פאודלי הגדרה מילונית | פאודלי מילון עברי | פאודלי מילון אנציקלופדי | פאודלי אנציקלופדיה | פאודלי תרגום
פאודלי פירוש השם | פאודלי פירוש המילה | פאודלי משמעות המילה | פאודלי ביטויים | פאודלי דקדוק | פאודלי לשון | פאודלי ניבים | פאודלי אטימולוגיה
פאודלי מילים נרדפות | פאודלי ניגודים | פאודלי חריזה | פאודלי חרוזים | פאודלי צירופים | פאודלי פתגמים | פאודלי ניבים | פאודלי תחביר
פאודלי ביטויים | פאודלי ציטוטים | פאודלי ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי