פאוכרומוציט

פירוש
תא כרומפין היוצר את ליבּת בַּלוּטת האַדרֵנָל (יותרת הכליה)

פאוכרומוציט דקדוק


[ש"ע; ז']

פאוכרומוציט ניבים וצירופים

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך פאוכרומוציט

פאוכרומוציט אטימולוגיה

לא נמצאה אטימולוגיה לערך פאוכרומוציט

פאוכרומוציט נרדפות וניגודים

לא נמצאה נרדפות וניגודים לערך פאוכרומוציט

פאוכרומוציט חריזה

אַפֶנְדִיצִיט, אַצִית, בוצִית, בֵיצִית, הִצִית, חַרְצִית, יַצִית, לְהַצִית, לִימפוצִיט, לֵיקוצִיט, מוצִית, מַחצִית, מַצִית, נוצִית, נַצִית, צִיצִית, קַרְצִית, תַמְצִית, תַצִית, אבָצית, הִצית, בוצית, גוצית, אַרְצִית, אַרצית, הלָצית, בצִית, חִיצִית, חולְצִית, חוצית, חַצָצית, חלְצִית, חלוצית, חלָצִית, חפצית, חצצית, יַצית, לִחוצִית, להַצית, לַחצִית, ליחוצית, מליצית, עוקְצִית, פוצית, עֵצית, עוקצית, פַחלָצית, עָריצית, שיבוצית, שְנָצִית, שֶחָצית, נִצית, נוצית, נַחצית, נַעצוצִית, נָאצית, רַבְשָצִית, קֵיצית, קוצית, קַוָוצית, קַצָצית, קיבוצית, קפיצית, אֵרִיתְרוצִיט, אָפֶנְדִיצִיט, בורָצִיט, דֵפִיצִיט, גְרָנולוצִיט, כונְדְרוצִיט, כְרומוצִיט, לֵאוקוצִיט, לֵיאוצִיט, לִימְפוצִיט, לוצִיט, לֶבְקוצִיט, סִידְרוצִיט, פֵאוכְרומוצִיט, צִיט, פוטוצִיט, פודוצִיט, פויְקִילוצִיט, פולִיקַרְיוצִיט, פִינוצִיט, פְלֶבִיסְצִיט, תִימוצִיט, נֶפְרוצִיט, קְרֵנוצִיט, קַלְצִיט, דַם התַמצית, אַל קִצית, בודֵק בציצית, בִרכַת ציצית, בֶן צִיצִית, לִסְטֵרָה בֵיצִית, סַכין קפיצית, פָרָשַת ציצית, ראָיָה חֶפצית


פאוכרומוציט פרוש | פאוכרומוציט פירוש | פאוכרומוציט מילון | פאוכרומוציט הגדרה מילונית | פאוכרומוציט מילון עברי | פאוכרומוציט מילון אנציקלופדי | פאוכרומוציט אנציקלופדיה | פאוכרומוציט תרגום
פאוכרומוציט פירוש השם | פאוכרומוציט פירוש המילה | פאוכרומוציט משמעות המילה | פאוכרומוציט ביטויים | פאוכרומוציט דקדוק | פאוכרומוציט לשון | פאוכרומוציט ניבים | פאוכרומוציט אטימולוגיה
פאוכרומוציט מילים נרדפות | פאוכרומוציט ניגודים | פאוכרומוציט חריזה | פאוכרומוציט חרוזים | פאוכרומוציט צירופים | פאוכרומוציט פתגמים | פאוכרומוציט ניבים | פאוכרומוציט תחביר
פאוכרומוציט ביטויים | פאוכרומוציט ציטוטים | פאוכרומוציט ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי