גאוגרפיה פיזית

פירוש
מַדָע הָעוסֵק בּחקר פּנֵי כדור הארץ - הקרקע, האקלים, המים ועוד, ובשינויים שחלים בהם

גאוגרפיה פיזית דקדוק

לא נמצא דקדוק לערך גאוגרפיה פיזית

גאוגרפיה פיזית ניבים וצירופים

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך גאוגרפיה פיזית

גאוגרפיה פיזית אטימולוגיה

לא נמצאה אטימולוגיה לערך גאוגרפיה פיזית

גאוגרפיה פיזית נרדפות וניגודים

לא נמצאה נרדפות וניגודים לערך גאוגרפיה פיזית

גאוגרפיה פיזית חריזה

גָזִית, חזָזִית, חזִית, לועזִית, סוכרָזִית, פָרָזִיט, תְזָזִית, תַחזִית, גֵאודֵזית, אגוזִית, אגוזית, אורְזִית, אושפיזית, ווזווזית, אַווזית, אַוָוזית, אַוָזִית, אַלמֶרכָזית, אַסטְרופיזית, אַשכְנַזית, גַזית, גַנָזית, בַרווָזית, אַרגָזית, אַרְזִית, אַרטֵזית, דיוויזית, גְרִיזִית, גרַנדְיוזית, ארָזִית, חֲזִית, חֲזִיזִית, חוזית, חָזית, חזיזית, חרוזית, טָזִית, טרַפֵזית, טריזית, מֵטָפיזית, לועזית, מִרכוזית, לַגָזית, מַאלֶזית, מחוזית, מַלגֵזית, מֶרכָזית, סוכְרָזִית, סקַנדַליוזית, פומפוזית, פורנזית, עַכוזִית, פיזית, פָזִית, עזוזית, שַעַטנֵזית, תזָזית, זִיזִית, נִבזית, רַגָזית, רַכָזית, ריכוזית, רָזית, קוריוזית, קַפריזית, הולופָרָזִיט, דֵפוזִיט, טְרַנְזִיט, פִיטופָרָזִיט, פורְפֵזִיט, פֶטְזִיט, גֵאוגרַפיה פיזית, אַחרָיות חוזִית, הַסָקה מֶרכָזית, באֵר אַרטֶזִית, כִיפָה גֶאודֶזִית, לופֵת אותו כַחזָזִית, לִשכַת הגָזית, מַפה פיזית, מילה לועזית, עבודה פיזית, רוחַ תזָזית


גאוגרפיה פיזית פרוש | גאוגרפיה פיזית פירוש | גאוגרפיה פיזית מילון | גאוגרפיה פיזית הגדרה מילונית | גאוגרפיה פיזית מילון עברי | גאוגרפיה פיזית מילון אנציקלופדי | גאוגרפיה פיזית אנציקלופדיה | גאוגרפיה פיזית תרגום
גאוגרפיה פיזית פירוש השם | גאוגרפיה פיזית פירוש המילה | גאוגרפיה פיזית משמעות המילה | גאוגרפיה פיזית ביטויים | גאוגרפיה פיזית דקדוק | גאוגרפיה פיזית לשון | גאוגרפיה פיזית ניבים | גאוגרפיה פיזית אטימולוגיה
גאוגרפיה פיזית מילים נרדפות | גאוגרפיה פיזית ניגודים | גאוגרפיה פיזית חריזה | גאוגרפיה פיזית חרוזים | גאוגרפיה פיזית צירופים | גאוגרפיה פיזית פתגמים | גאוגרפיה פיזית ניבים | גאוגרפיה פיזית תחביר
גאוגרפיה פיזית ביטויים | גאוגרפיה פיזית ציטוטים | גאוגרפיה פיזית ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי