גאוגרפי

פירוש

גאוגרפי דקדוק


[ת'; גֵאוגרָפית, גֵאוגרָפִיִים, גֵאוגרָפִיות]

גאוגרפי ניבים וצירופים

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך גאוגרפי

גאוגרפי אטימולוגיה

לא נמצאה אטימולוגיה לערך גאוגרפי

גאוגרפי נרדפות וניגודים

לא נמצאה נרדפות וניגודים לערך גאוגרפי

גאוגרפי חריזה

אופִי, אָמורְפִי, בִיוגְרָפִי, גֵאוגְרָפִי, גְרָפִי, דופִי, טופִי, יופִי, כֵיפִי, סִיזִיפִי, סְפֵצִיפִי, עופִי, עֳפִי, פִילוסופִי, צופִי, שופִי, שֶפִי, אוטובִיוגְרָפִי, אוקְיָינוגְרָפִי, בִיוגרָפי, בִיבְלִיוגְרָפִי, דֵמוגְרָפִי, בָרוגְרָפִי, טִיפוגְרָפִי, טֵלֶגְרָפִי, טופוגרָפי, כַרטוגרָפִי, לִיתוגְרָפִי, מִצְרָפִי, לֶקְסִיקוגְרָפִי, סְטֵנוגְרָפִי, סֶסְמוגְרָפִי, פוטוגְרָפִי, פונוגרָפִי, פורְנוגְרָפִי, פִיקְטוגְרָפִי, פָלֵאוגְרָפִי, קַרְטוגְרָפִי, סִגנון טֵלֶגרָפי, עיצוב גרָפי, ערך מִצְרָפִי, תֵיאור גרָפי, ניָיר גרָפי, רוחַב גֵאוגרָפי


גאוגרפי פרוש | גאוגרפי פירוש | גאוגרפי מילון | גאוגרפי הגדרה מילונית | גאוגרפי מילון עברי | גאוגרפי מילון אנציקלופדי | גאוגרפי אנציקלופדיה | גאוגרפי תרגום
גאוגרפי פירוש השם | גאוגרפי פירוש המילה | גאוגרפי משמעות המילה | גאוגרפי ביטויים | גאוגרפי דקדוק | גאוגרפי לשון | גאוגרפי ניבים | גאוגרפי אטימולוגיה
גאוגרפי מילים נרדפות | גאוגרפי ניגודים | גאוגרפי חריזה | גאוגרפי חרוזים | גאוגרפי צירופים | גאוגרפי פתגמים | גאוגרפי ניבים | גאוגרפי תחביר
גאוגרפי ביטויים | גאוגרפי ציטוטים | גאוגרפי ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי