גאודה

פירוש
(בגאולוגיה) חלל בסלע שבולטים בו גבישים לכיוון המרכז

גאודה דקדוק

לא נמצא דקדוק לערך גאודה

גאודה ניבים וצירופים

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך גאודה

גאודה אטימולוגיה

לא נמצאה אטימולוגיה לערך גאודה

גאודה נרדפות וניגודים

לא נמצאה נרדפות וניגודים לערך גאודה

גאודה חריזה

בודֶה, בידֶה, חודֶה, יְאַדֶה, יבַדֶה, ידַדֶה, יודֶה, יוַודֵא, יֶחדֶה, יחַדֶה, יִיבָדֶה, יִיבְדֶה, יְיַדֶה, יִיפָדֶה, יִיפדֶה, יִיצדֶה, יִירדֶה, יִירָדֶה, ינַדֶה, ינודֶה, יַעדֶה, יַרדֶה, מְאַדֶה, מַאדֶה, מְאודֶה, מְבַדֶה, מְדַדֶה, מודֶה, מְוַודֵא, מְוַודֶה, מְחַדֶה, מְיַידֶה, מְנַדֶה, מְנודֶה, מַעדֶה, מִפְדֶה, מִרְדֶה, מַרְדֶה, מִתְאַדֶה, מִתְבַדֶה, מִתְוַודֶה, מִתְנַדֶה, עודֶה, פודֶה, צודֶה, קודֶה, רודֶה, שָׂדֶה, גֵאודֵה, יוודֵא, מוודֵא, מְהודֵא, לוַודֵא


גאודה פרוש | גאודה פירוש | גאודה מילון | גאודה הגדרה מילונית | גאודה מילון עברי | גאודה מילון אנציקלופדי | גאודה אנציקלופדיה | גאודה תרגום
גאודה פירוש השם | גאודה פירוש המילה | גאודה משמעות המילה | גאודה ביטויים | גאודה דקדוק | גאודה לשון | גאודה ניבים | גאודה אטימולוגיה
גאודה מילים נרדפות | גאודה ניגודים | גאודה חריזה | גאודה חרוזים | גאודה צירופים | גאודה פתגמים | גאודה ניבים | גאודה תחביר
גאודה ביטויים | גאודה ציטוטים | גאודה ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי