מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר

בולט

פירוש

1. [תמ] גבוה במידה ניכרת מעל פני השטח, מזדקר כלפי חוץ: לא היה כתבו שוקע אלא בולט כדינרי זהב (גיטין כ.); עד שפניה מוריקות ועיניה בולטות (סוטה כ); תמונה בולטת תלת-ממדית
2. [עח] (בהשאלה) מצטיין: הסטודנט בולט בהישגיו; העובדת החדשה בולטת בחריצותה
3. [עח] (בהשאלה) ניכָּר לָעין, ידוע: מבטאו הרוסי של העולה החדש בולט מאוד
אנגלית: prominent; excellent

בולט דקדוק


[פ'; בּולֶטת; בָּלַט, יִבלוט, לִבלוט; ת'; בּולֶטֶת, בּולטים, בּולטות] <בלט>

בולט ניבים וצירופים

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך בולט

בולט אטימולוגיה

מילה שמקורה ארמית שהיא לשון שמית המדוברת באזורים מסויָמים עד היום, בדיאלקטים שונים. הארמית האריכה ימים יותר מכל לשון אחרת וכבר לפני כ-3000 שנה הייתה שפת הדיפלומטית במזרח התיכון דבר שעזר להתפשטותה. חדרו לתוכה מילים משפות האזור כגון פרסית שהייתה לשון המדינה של פרס, מילים יווניות ועוד. הארמית הייתה לשון מדוברת על ידי היהודים, במיוחד גולי בבל במשך מאות שנים ואף חדרה לספרותנו החל במקרא ועד לתלמוד הבבלי ולמדרשים. בעת החדשה, נטלה העברית מילים רבות מארמית והתאימה אותם למערכת המורפו-פונטית שלה.

בולט נרדפות וניגודים

בּולֵט

1.[פ'] בּוצֵץ , בָּלוּט , גָבוהַּ , גַבנוּני , גיבֵּן , זָקוּף , זָקוּר , חורֵג , יוצֵא , מבַטבֵּט , מַבליט , מבַצבֵּץ , מֵגיחַ , מוּבלָט , מוּגבָּהּ , מוּזקָף , מוּרָם , מִזדַקֵף , מִזדַקֵר , <ט4>מיתַמֵר , מנַפֵּחַ , מקוּמָר , משוּפֶּה , מִתבַּלֵט , מִתרומֵם , נִזקָר , ניכָּר , ניצָב , עובֵר , פּורֵץ [זקיפות] > טָמוּן , מוצנע , שָקוּעַ [פ'] בּוצֵץ, בָּלוּט, גָבוהַּ, גַבנוּני, גיבֵּן, זָקוּף, זָקוּר, חורֵג, יוצֵא, מבַטבֵּט, מַבליט, מבַצבֵּץ, מֵגיחַ, מוּבלָט, מוּגבָּהּ, מוּזקָף, מוּרָם, מִזדַקֵף, מִזדַקֵר, <ט4>מיתַמֵר, מנַפֵּחַ, מקוּמָר, משוּפֶּה, מִתבַּלֵט, מִתרומֵם, נִזקָר, ניכָּר, ניצָב, עובֵר, פּורֵץ [שדה סמנטי: זקיפות] | ניגודים: טָמוּן, מוצנע, שָקוּעַ
2.
[ת'] אופיָיני, בָּרוּר, גָדול, חָריף, מַבריק, מוּבהָק, מוּחָש, מוּרגָש, מיוּחָד, מַמָשי, מעוּלֶה, מִצטַיֵין, מַרשים, מִתבַּלֵט, נִבדָל, נָהיר, נוצֵץ, ניכָּר, נִראֶה, עַז, צַעקָני [שדה סמנטי: אופי] | ניגודים: מטוּשטש, מעוּמָם

בולט חריזה

אַתְלֵט, בולֵט, בָלֵט, הֶבְלֵט, הֶחְלֵט, הֶמלֵט, הֶעלֵית, הִפְלֵית, הִשתַלֵט, הִתבַלֵט, הִתמַלֵט, חולֵט, טואָלֵט, יֵיחָלֵט, יִימָלֵט, יִיפָלֵט, יִיקָלֵט, יִישָלֵט, ימַלֵט, ימַקלֵט, להֵיחָלֵט, להימָלֵט, להיפָלֵט, להיקָלֵט, להישָלֵט, לֵית, מופְלֵית, מַבלֵט, מְמַלֵט, מְמַקְלֵט, מַפְלֵט, מַקְלֵט, מִשְתַלֵט, מתַבלֵט, מִתְבַלֵט, מִתְמַלֵט, נִגְלֵית, נִצְלֵית, נִשְלֵית, נִתְלֵית, פולֵט, פָלֵט, פַמפלֵט, קולֵט, קומְפְלֵט, קַפְלֵט, שולֵט, וְיולֵט, בְרֵאולֵט, בֶרְתולֵט, טְרִיאולֵט, פְלַגֵאולֵט, פְלָגולֵט, פְלָז'ולֵט


בולט פרוש | בולט פירוש | בולט מילון | בולט הגדרה מילונית | בולט מילון עברי | בולט מילון אנציקלופדי | בולט אנציקלופדיה | בולט תרגום
בולט פירוש השם | בולט פירוש המילה | בולט משמעות המילה | בולט ביטויים | בולט דקדוק | בולט לשון | בולט ניבים | בולט אטימולוגיה
בולט מילים נרדפות | בולט ניגודים | בולט חריזה | בולט חרוזים | בולט צירופים | בולט פתגמים | בולט ניבים | בולט תחביר
בולט ביטויים | בולט ציטוטים | בולט ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications