עובד

פירוש

1.[תנ] עושׂה מלאכה, עושׂה עבודה, פּועֵל: ששת ימים תעבֹד ועשית כּל מלאכתך (שמות כ 9); כעבודה אשר עבדת במצרים כך עשה לדורות (מכילתא פרשת בוא); החקלאי עובד בשדה
2. [עח] מחזיק במִשׂרה: הוא עובד כמורה בבית הספר התיכון
3. [תנ] (את האֵל) מאמין, מקיים פּוּלחן: והָכינוּ לבבכם אל ה' ועִבדוהוּ לבדו (שמואל א' ז 3); העובד עבודת כוכבים (סנהדרין ז, ו); יכַלֶה אֵל את כל עובדי העצבים (מגילת פשר חבקוק יג 3)
4. [עח] (על) משַדל, משַכנע, מִתחזֶה כאדם יָשר (עממי): אל תעבוד עלי
5. [תנ] מקבל מרוּת, משָרֵת (את): ויעבדו בני ישראל את כושן רשעתַיִם שמֹנֶה שנים (שופטים ג 8)
6. [תנ] מטיל עבודה, מַכריח לעבוד: ברעהו יעבֹד חִנם ופֹעלו לא יתן לו (ירמיהו כב 23)

עובד דקדוק


[פ'; עובֶדֶת; עָבַד, יַעבוד, לַעבוד] <עבד>

עובד ניבים וצירופים

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך עובד

עובד אטימולוגיה

מילה שמקורה אכדית, שפה שמית ששימשה במסופוטמיה בשנים 2300 עד 500 לפה"ס והחליפה את השומרית כלשון היום-יומית של האזור. לעתים האכדית נקראת בבלית-אשורית משום שיש לשפה שני דיאלקטים, אבל ההבדל ביניהם זעום. המילה

עובד נרדפות וניגודים


עובד חריזה

אָבֵד, אובֵד, יֵיאָבֵד, ייכָבֵד, ייעָבֵד, יירָבֵד, כָבֵד, להֵיאָבֵד, להֵיעָבד, להֵירָבד, עובֵד, רובֵד, לובֵד, אַחריתו עדֵי אובֵד, כשֶׂה אובֵד, מְתוקָה שְנַת הָעובֵד, עדֵי אובֵד, תועֶה כְשֶׂה אובֵד, שֶׂה אובֵד


עובד פרוש | עובד פירוש | עובד מילון | עובד הגדרה מילונית | עובד מילון עברי | עובד מילון אנציקלופדי | עובד אנציקלופדיה | עובד תרגום
עובד פירוש השם | עובד פירוש המילה | עובד משמעות המילה | עובד ביטויים | עובד דקדוק | עובד לשון | עובד ניבים | עובד אטימולוגיה
עובד מילים נרדפות | עובד ניגודים | עובד חריזה | עובד חרוזים | עובד צירופים | עובד פתגמים | עובד ניבים | עובד תחביר
עובד ביטויים | עובד ציטוטים | עובד ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי