עובד

פירוש

1.[תנ] אדם המתקיים על עבודתו הגופנית או הרוחנית: מתוקה שנת העובד אם מעט ואם הרבה יאכל (קוהלת ח 11); ואני אתן מאוצרותיי את בצק עבודת העובדים עד כלותם לבנות (ספרות ימי הביניים)
2. [יב] אדם שמתפלל לה': שומרי מצוות, עדיך ועובדֶיךָ נטלֵם ונשאם להרבות כבודך (מלשון הפיוט)
3. [תמ] כוהן, המקריב את הקרבנות בבית המקדש: לשם שישה דברים הזבח נזבח.. אף מי שלא היה בלבו לשֵם אחד מכל אלו - כשר, שהוא תנאי בית דין: שאין המחשבה הולכת אלא אחר העובֵד (זבחים ד, ו)
4. [תמ] מי שמִשתחווה לֶאלילים: אחד העובד ואחד הזובח... ואחד המשתחווה, ואחד המקבלו עליו לאלוה והאומר לו: אלי אתה (סנהדרין ז, ו); נמצאנו למדין, שעבודה זרה לוקה בארבעה דרכים ועובדיה בשלושה: במכה, בהשרותה ובמגפה (מכילתא פרשת בוא)
5. [עח] אדם המוכר את עבודתו הגופנית או הרוחנית תמורת שכר, למעביד כלשהו, ויוצר עם המעביד יחסי עבודה.
6. [עח] בחוק הישראלי אין הגדרה אחידה של עובד החובקת את כל החוקים הרלוונטיים, ולפעמים מי שנחשב כעובד לצורך חוק אחד אינו נחשב כעובד לצורך חוק אחר. יש אפוא לבדוק בכל מקרה את ההגדרה בחוק הנוגע בדבר. (השווה: שכיר).
employee

עובד דקדוק


[ש"ע; עובֶדֶת, עובדים, עובדות] <עבד>

עובד ניבים וצירופים

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך עובד

עובד אטימולוגיה

לא נמצאה אטימולוגיה לערך עובד

עובד נרדפות וניגודים


עובד חריזה

לא נמצאה חריזה לערך עובד


עובד פרוש | עובד פירוש | עובד מילון | עובד הגדרה מילונית | עובד מילון עברי | עובד מילון אנציקלופדי | עובד אנציקלופדיה | עובד תרגום
עובד פירוש השם | עובד פירוש המילה | עובד משמעות המילה | עובד ביטויים | עובד דקדוק | עובד לשון | עובד ניבים | עובד אטימולוגיה
עובד מילים נרדפות | עובד ניגודים | עובד חריזה | עובד חרוזים | עובד צירופים | עובד פתגמים | עובד ניבים | עובד תחביר
עובד ביטויים | עובד ציטוטים | עובד ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי