זוא

פירוש
שַחֶפֶת של העור הגורֶמֶת עיווּת הפָּנים (בלועזית: לופוס)

זוא דקדוק


[ש"ע; נ'; זָאֶבֶת-] <זאב>

זוא ניבים וצירופים

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך זוא

זוא אטימולוגיה

מהבסיס זאב. מילה במשקל קַטֶלֶת השייכת לקבוצת בעלת משמעות מסוימת, במקרה זה - מחלות. משקל המחלות מקורו בתנ"ך ועל בסיסו יצרו שמות מחלות בעת החדשה

זוא נרדפות וניגודים

לא נמצאו נרדפות וניגודים לערך זוא

זוא חריזה

אוהֶבֶת, אויֶבֶת, אַרְנֶבֶת, הֵבֵאת, הִסְוֵית, הִרְוֵית, הִשְוֵית, הִתְלַוֵית, הִתעַוֵות, זוהֶבֶת, חובֵט, חולֶבֶת, טֵבֵת, יֵיחָבֵט, יִילָבֵט, יִיצָבֵט, יִישָבֵת, יִנַוֵוט, להֵיחָבֵט, להילָבֵט, להיצָבֵט, להישָבֵת, כַלֶבֶת, כַתֶבֶת, מְאַהֶבֶת, מְאַכְזֶבֶת, מַגֶבֶת, מוכְתֶבֶת, מוסְוֵית, מוצֶבֶת, מוקְרֶבֶת, מורְעֶבֶת, מזַוֵות, מְיָבֶבֶת, מְנַווֵט, מְעַווֵת, מצַוֵות, מְקַרֶבֶת, מְשורְבֶבֶת, מִתְחַשֶבֶת, מִתְעַווֵת, נובֵט, נושֶבֶת, נִיצֶבֶת, נִלְבֶבֶת, נִרְחֶבֶת, סובֶבֶת, צובֵט, צובֵת, צורֶבֶת, שובֵט, שובֵת, תושֶבֶת, תותֶבֶת, דואֶבֶת, כואֶבֶת, מִסתָאֶבֶת, מסָאֶבֶת, שואֶבֶת, שָאֶבֶת, זָאֶבֶת, נִדאֶבֶת, נִכאֶבֶת, נִשאֶבֶת, אֶבֶן שואֶבֶת


זאבת פרוש | זאבת פירוש | זאבת מילון | זאבת הגדרה מילונית | זאבת מילון עברי | זאבת מילון אנציקלופדי | זאבת אנציקלופדיה | זאבת תרגום
זאבת פירוש השם | זאבת פירוש המילה | זאבת משמעות המילה | זאבת ביטויים | זאבת דקדוק | זאבת לשון | זאבת ניבים | זאבת אטימולוגיה
זאבת מילים נרדפות | זאבת ניגודים | זאבת חריזה | זאבת חרוזים | זאבת צירופים | זאבת פתגמים | זאבת ניבים | זאבת תחביר
זאבת ביטויים | זאבת ציטוטים | זאבת ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי