זוא

פירוש
היום האחרון של חנוכה. נקרא "זאת חנוכה" מפני שבאותו היום מסיימים את פרשת הנשׂיאים בקריאת: "זאת חנכַּת המִזבֵּחַ ביום הִמָשַח אֹתו" (במדבר ז 84)

זוא דקדוק

לא נמצא דקדוק לערך זוא

זוא ניבים וצירופים

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך זוא

זוא אטימולוגיה

לא נמצאה אטימולוגיה לערך זוא

זוא נרדפות וניגודים

לא נמצאה נרדפות וניגודים לערך זוא

זוא חריזה

אבוכה, הדוכה, הוכה, הַתווכה, דמוכה, בַארוכה, דעוכה, הפוכה, דרוכה, ברוכה, ארוכה, חוכה, חסוכה, חתוכה, חשוכה, חנוכה, חרוכה, כרוכה, לוכה, מחוכה, לחוכה, מסוכה, מעוכה, משוכה, סבוכה, סוכה, סכוכה, סמוכה, סרוכה, פתוכה, פרוכה, ערוכה, שדוכה, תמוכה, שפוכה, שׂוכה, שׂרוכה, זוכה, זכוכה, זעוכה, נדוכה, נבוכה, נוכה, נידוכה, נָסוכה, נמוכה, נתוכה, נשוכה, רבוכה, דבוקה, בדוקה, הדוקה, אדוקה, אבוקה, בהוקה, דחוקה, דַווקה, דלוקה, בלוקה, בתוקה, בזוקה, אזוקה, בקוקה, חבוקה, חוקה, חלוקה, חשוקה, חנוקה, חרוקה, חקוקה, יצוקה, ירוקה, להוקה, מחוקה, מלוקה, מצוקה, מתוקה, מרוקה, לקוקה, סדוקה, סמוקה, סרוקה, עלוקה, צלוקה, עמוקה, צמוקה, פסוקה, עסוקה, עשוקה, עתוקה, פרוקה, פקוקה, שבוקה, שחוקה, שיקוקה, שלוקה, תַעֲתוקה, שתוקה, שנוקה, שרוקה, זרוקה, זקוקה, נבוקה, נוקה, ניצוקה, ניזוקה, נתוקה, נשוקה, נקוקה, רַוָוקה, רחוקה, רסוקה, רתוקה, רקוקה, אדָמה חרוכה, הִתלַבשות הפוכה, אַדיר בִמלוכה, דַעתו ארוכה, דמֵי חנוכה, בֵית מלוכה, בִרכַת הסוכה, בִרכַת נֵר חנוכה, בָא בִמבוכה, דרושה נשימה ארוכה, חֵמה שפוכה, יָד ארוכה, כיסֵא המלוכה, מַעלֶה ארוכה, מָעות של חנוכה, לָשון ארוכה, עולֶה עַל כֵס המלוכה, עולֶה על כֵס המלוכה, עיר מלוכה, פירָמידה הפוכה, שָעה ארוכה, תנועה ארוכה, זאת חנוכה, נֵר חנוכה, נשימה ארוכה, רוחַ נמוכה, אות מצוקה, אַנשֵי חלוקה, אַרצות המצוקה, הַרֶשֶת הַעמוקה, בֵיצה שלוקה, בַר חלוקה, הלָכה פסוקה, בנייה ירוקה, אפונה ירוקה, השָעה דחוקה, חגורָה ירוקה, כַף מחוקה, לִשכַת שֵירות התַעסוקה, לַחמָנית מתוקה, מידה מחוקה, סגולה בדוקה, שֵינה מתוקה, שֵירות התַעסוקה, שֵירות תַעסוקה, שַמֶנֶת מתוקה, שכונַת מצוקה, שמועה רחוקה, שעועית ירוקה, ריאה ירוקה, רשת עמוקה, לאו דווקא, תַעשִׂיות ינוקא


זאת חנוכה פרוש | זאת חנוכה פירוש | זאת חנוכה מילון | זאת חנוכה הגדרה מילונית | זאת חנוכה מילון עברי | זאת חנוכה מילון אנציקלופדי | זאת חנוכה אנציקלופדיה | זאת חנוכה תרגום
זאת חנוכה פירוש השם | זאת חנוכה פירוש המילה | זאת חנוכה משמעות המילה | זאת חנוכה ביטויים | זאת חנוכה דקדוק | זאת חנוכה לשון | זאת חנוכה ניבים | זאת חנוכה אטימולוגיה
זאת חנוכה מילים נרדפות | זאת חנוכה ניגודים | זאת חנוכה חריזה | זאת חנוכה חרוזים | זאת חנוכה צירופים | זאת חנוכה פתגמים | זאת חנוכה ניבים | זאת חנוכה תחביר
זאת חנוכה ביטויים | זאת חנוכה ציטוטים | זאת חנוכה ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי