כומר

פירוש

1. כוהן דת, בעיקר נוצרי (בלועזית: פְּרִיסְט): והכרַתּי... את שאר הבַּעל את שם הכּמרים עִם הכהנים (צפניה א 4); כומר של מלך אדום (מכתב של מלך כוזר)
2. כוהן לעבודה זרה, כוהן לבַּעַל, כאמור בפסוק: "וְהִשְבִּית את הַכְּמָרִים" (מלכים ב, כג, 5)

כומר דקדוק


[ש"ע; ז'; כּומֶר-, כּמָרים, כּומרֵי-, כּומרו] <כמר>

כומר ניבים וצירופים

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך כומר

כומר אטימולוגיה

לא נמצאה אטימולוגיה לערך כומר

כומר נרדפות וניגודים


כומר חריזה

אַבְחומֶר, אַבחומֶר, אומֶר, טומֶר, כומֶר, עומֶר, תומֶר, קומֶר, גוזֵר אומֶר, אַב חומֶר, אַנְטִי חומֶר, בֵית חומֶר, בִרכַת ספירַת העומֶר, בִקצירַת האומֶר, חַג הָעומֶר, לַג בָעומֶר, ספירַת העומֶר, עיֵיפות החומֶר, קַל וחומֶר, קַל וָחומֶר בֶן קַל וָחומֶר, קַל וָחומֶר, קצירַת הָעומֶר


כמר פרוש | כמר פירוש | כמר מילון | כמר הגדרה מילונית | כמר מילון עברי | כמר מילון אנציקלופדי | כמר אנציקלופדיה | כמר תרגום
כמר פירוש השם | כמר פירוש המילה | כמר משמעות המילה | כמר ביטויים | כמר דקדוק | כמר לשון | כמר ניבים | כמר אטימולוגיה
כמר מילים נרדפות | כמר ניגודים | כמר חריזה | כמר חרוזים | כמר צירופים | כמר פתגמים | כמר ניבים | כמר תחביר
כמר ביטויים | כמר ציטוטים | כמר ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי