כומר

פירוש

1.[יב] מרגיש חום (מרחמים וכד'): אף רחמים לכמור וַאפיק רנין (מלשון התפילה)
2. [תמ] טומן מכמורת (ירושלמי יבמות טו, ד)
3. [תמ] שָׂם פֵּרות באדמה כדי שיבשילו מהר: ולא יכמור באדמה ויאכל (בבא מציעא פט:)

כומר דקדוק


[פ'; כּומֶרֶת; כָּמַר, יִכמור, לִכמור] <כמר>

כומר ניבים וצירופים

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך כומר

כומר אטימולוגיה

לא נמצאה אטימולוגיה לערך כומר

כומר נרדפות וניגודים


כומר חריזה

אומֵר, גומֵר, גימֵר, הימֵר, היתַמֵר, הֵמֵר, הסתמֵר, הִשתַמֵר, הִתאַמֵר, הִתיַימֵר, הִתמַרמֵר, הִתעַמֵר, הִתקַמֵר, זומֵר, זִימֵר, חומֵר, חִימֵר, יגַמֵר, יהַמֵר, יזַמֵר, יחַמֵר, יֵיאָמֵר, ייגָמֵר, ייכָמֵר, ייצָמֵר, יִיקָמֵר, יישָמֵר, ייתַמֵר, ימָמֵר, ימַסמֵר, יָמֵר, ימַרמֵר, ינַמֵר, יסַמֵר, יעַמֵר, להיכָמֵר, להיצָמֵר, להישָמֵר, להיתַמֵר, מְגַמֵר, מְהַמֵר, מְזַמֵר, מְחַמֵר, מטַמֵר, מִיתַמֵר, מְמַסְמֵר, מֵמֵר, מְמַרְמֵר, מְנַמֵר, מְסַמֵר, מַסְמֵר, מִסְתַמֵר, מְעַמֵר, מְקַמֵר, מְשַמֵר, מִשְתַמֵר, מִתְאַמֵר, מְתַזְמֵר, מִתְייַמֵר, מְתַמֵר, מִתְמַרְמֵר, מִתְעַמֵר, מִתְקַמֵר, נָמֵר, סומֵר, פולִימֵר, שומֵר, וְגומֵר, וְאומֵר, בְאומֵר, וגומֵר, הָאומֵר, דוסומֵר, השומֵר, כְאומֵר, טומֵר, כומֵר, מְאומֵר, לְאומֵר, תומֵר, שֶאומֵר, קומֵר, הוֵוה אומֵר, מושָב כומֵר, מַאי ואומֵר, עונֶה וְאומֵר, נִמְצֵאתָ אומֵר, נִמצֵאתָ אומֵר


כומר פרוש | כומר פירוש | כומר מילון | כומר הגדרה מילונית | כומר מילון עברי | כומר מילון אנציקלופדי | כומר אנציקלופדיה | כומר תרגום
כומר פירוש השם | כומר פירוש המילה | כומר משמעות המילה | כומר ביטויים | כומר דקדוק | כומר לשון | כומר ניבים | כומר אטימולוגיה
כומר מילים נרדפות | כומר ניגודים | כומר חריזה | כומר חרוזים | כומר צירופים | כומר פתגמים | כומר ניבים | כומר תחביר
כומר ביטויים | כומר ציטוטים | כומר ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי