מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר

החייאה

פירוש

1. הַחזָרה לחַיִים ממוות קליני או מחוסֶר הכרה, השבה לחיים: הַחייאת מתים תיעשה לעתיד לבוא
2. (בהשאלה) קימוּם, חידוּש, כגון: החייאת הלשון העברית
3. (בחקר הזיכרון) תהליך ההיזכרות במובן של עירור או של החייאת זיכרון רדום

החייאה דקדוק


[ש"ע; נ'; הַחיָיאַת-, הַחיָיאות, הַחיָאות-, הַחיָיאָתו (שם הפעולה של *מַחיֶה )] <חיי/ה>

החייאה ניבים וצירופים

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך החייאה

החייאה אטימולוגיה

לא נמצאה אטימולוגיה לערך החייאה

החייאה נרדפות וניגודים

הַחיָיאה (תוצאה דומה)
[ש"ע]
1. יִינוּן , רֵגֵנֵרַציה , תחִייה [שדה סמנטי: חיים] | ניגודים: המָתה

2. גאוּלה
, חידוּש , קימוּם , תקוּמה [שדה סמנטי: הצלה, שיקום]

החייאה חריזה

גוויעה, בליעה, בציעה, בקיעה, יגיעה, מודיעה, מוגיעה, מופיעה, מושיעה, מוקיעה, מַביעה, מַגיעה, מַבליעה, מַדמיעה, מַבקיעה, מַטביעה, מַטמיעה, מַכניעה, מַכריעה, מַפגיעה, מַצדיעה, מַצביעה, מַצליעה, מַפסיעה, מַפציעה, מַפתיעה, מַצניעה, מַפריעה, מַפקיעה, מַשביעה, מַתליעה, מַשמיעה, מַשפיעה, מַתריעה, מַשקיעה, מַזוויעה, מַזריעה, מַרגיעה, מַרביעה, מַרתיעה, מַרשיעה, מַרקיעה, מַקציעה, מניעה, מריעה, פגיעה, צביעה, תַקיעה, שמיעה, שעיעה, שקיעה, זֵיעה, רֵיעה, קריעה, יעא, זיעא, הַחייאה, דשיאה, בריאה, בקיאה, יָציאה, לביאה, מביאה, מוציאה, מַגמיאה, מַדשיאה, מַבריאה, מַחביאה, מַחטיאה, מַחמיאה, מַחליאה, מַחריאה, מַטליאה, מַכליאה, מַמציאה, מַמריאה, מַצביאה, מַפליאה, מַפריאה, מַשיאה, מַשׂגיאה, מַשׂניאה, מַקפיאה, מַקניאה, מַקריאה, מניאה, מקיאה, סגיאה, פליאה, שַׂגיאה, שׂניאה, נביאה, נשׂיאה, רֵיאה, קריאה, גֵיהה, בִתמיהה, כיהה, מַגביהה, מַגיהה, מַאליהה, מַתמיהה, הֵא הידיעה, דֵעה מַכריעה, בהֵא הידיעה, בֵית הבליעה, בֵית צביעה, בִרכות השמיעה, בִרכות ראִייה ושמיעה, בַעַל תקיעה, אֶמצְעֵי מניעה, חוש השמיעה, חַד שמיעה, כתַב תביעה, מַעלֶה זֵיעה, מַרחיב אֶת הַיריעה, מֶרחַץ זֵיעה, עֵד תביעה, עַד אַרגיעה, עילַת התביעה, שומֵר נגיעה, שומַר נגיעה, שטוף זֵיעה, תַלמֵי רביעה, זָווית פגיעה, נִמעַן לִידיעה, קורֵע קריעה, קַדַחַת נסיעה, קָצרה היריעה, קיצרון ידיעה, קֶרֶש נטיעה, אבֵדה ומציאה, אִמות הקריאה, אִמות קריאה, דָגֵש לתִפאֶרֶת הַקריאה, בַעַל קריאה, הֶיתֵר יציאה, מִדרַש פליאה, מִשפַט קריאה, סימַן קריאה, צַו קריאה, עיכוב הקריאה, נאדיות הריאה, נופֵל עַל המציאה, נֵזֶר הבריאה, נָפַל עַל המציאה, רישום יציאה, קופֵץ על המציאה, קֶצֶב קריאה


החיאה פרוש | החיאה פירוש | החיאה מילון | החיאה הגדרה מילונית | החיאה מילון עברי | החיאה מילון אנציקלופדי | החיאה אנציקלופדיה | החיאה תרגום
החיאה פירוש השם | החיאה פירוש המילה | החיאה משמעות המילה | החיאה ביטויים | החיאה דקדוק | החיאה לשון | החיאה ניבים | החיאה אטימולוגיה
החיאה מילים נרדפות | החיאה ניגודים | החיאה חריזה | החיאה חרוזים | החיאה צירופים | החיאה פתגמים | החיאה ניבים | החיאה תחביר
החיאה ביטויים | החיאה ציטוטים | החיאה ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications