מדרחוב

פירוש
רחוב מרוצף לכל רוחבּו וסָגוּר למַעבַר כלי רכב (לאורך חנוּיות או גלריות וכד')
pedestrian mall, mall

מדרחוב דקדוק


[ש"ע; ז'; מִדרְחוב-, מִדרְחובים, מִדרְחובֵי-, מִדרְחובו]

מדרחוב ניבים וצירופים

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך מדרחוב

מדרחוב אטימולוגיה

הלחם של מדרכה + רחוב

מדרחוב נרדפות וניגודים

לא נמצאו נרדפות וניגודים לערך מדרחוב

מדרחוב חריזה

חוב, לִסְחוב, לִתְחוב, מִדְרְחוב, סָחוב, רָכוב, תָחוב, כִכוב, לַחוב, שָכוב, יִתחוב, יָחוב, טָחוב, לִסחוב, לִתחוב, לִרחוב, לָחוב, לסחוב, לתחוב, תְחוב, רְחוב, גֵט חוב, דות רחוב, בַעַל חוב, הסדר חוב, יַלדֵי רחוב, יֶלֶד רחוב, מִחזור חוב, מְסַדֵר בְבַעַל חוב, פִדיון איגרות החוב, פָנַס רחוב, שטַר חוב, ריהוט רחוב

להרחבה ראה:
אוב, גוב, עזוב, רחוב, רטוב, עקוב, צלוב, גנוב, חרצוב, בקרוב, משוב


מדרחוב פרוש | מדרחוב פירוש | מדרחוב מילון | מדרחוב הגדרה מילונית | מדרחוב מילון עברי | מדרחוב מילון אנציקלופדי | מדרחוב אנציקלופדיה | מדרחוב תרגום
מדרחוב פירוש השם | מדרחוב פירוש המילה | מדרחוב משמעות המילה | מדרחוב ביטויים | מדרחוב דקדוק | מדרחוב לשון | מדרחוב ניבים | מדרחוב אטימולוגיה
מדרחוב מילים נרדפות | מדרחוב ניגודים | מדרחוב חריזה | מדרחוב חרוזים | מדרחוב צירופים | מדרחוב פתגמים | מדרחוב ניבים | מדרחוב תחביר
מדרחוב ביטויים | מדרחוב ציטוטים | מדרחוב ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי