מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר

מדריך את מנוחתו

פירוש
(של אַחֵר) מטריד, אינו נותן שלווה, מפריע: הִרְדיפֻהוּ מנוּחה הִדרִיכֻהוּ (שופטים כ, 43)

מדריך את מנוחתו דקדוק

לא נמצא דקדוק לערך מדריך את מנוחתו

מדריך את מנוחתו ניבים וצירופים

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך מדריך את מנוחתו

מדריך את מנוחתו אטימולוגיה

בתיאור מלחמתם של שבטי ישראל בשבט בנימין נאמר: "כִּתְּרוּ אֶת בִּנְיָמִן, הִרְדִיפֻהוּ, מְנוּחָה הִדְרִיכֻהוּ…" (שופטים כ, מג). הביטוי 'מנוחה הדריכוהו' אינו ברור. יש המפרשים 'הדביקו אותו במקום מגוריו', יש המפרשים 'רדפו אחריו עד אשר נח וחדל מלנוס', ויש הסוברים כי 'מנוחה' הוא שם של מקום. כיום 'הדריך את מנוחתו' פירושו 'הטריד אותו', 'לא נתן לו מנוח' (מפרסומי האקדמיה ללשון)

מדריך את מנוחתו נרדפות וניגודים

לא נמצאו נרדפות וניגודים לערך מדריך את מנוחתו

מדריך את מנוחתו חריזה

גוחָתו, הגָחָתו, בדיחָתו, בִטחָתו, הוכָחָתו, גומחָתו, אורחָתו, הַדָחָתו, אַבטָחָתו, הַבטָחָתו, הַדלָחָתו, הַאלָחָתו, הַבלָחָתו, הַברָחָתו, הַארָחָתו, הַטפָחָתו, הַכרָחָתו, הַטרָחָתו, הַמלָחָתו, הַמתָחָתו, הַמשָחָתו, הַסָחָתו, הַסרָחָתו, הַצחָחָתו, הַצמָחָתו, הַצלָחָתו, הַצנָחָתו, הַפרָחָתו, הַצרָחָתו, הַפקָחָתו, הַשגָחָתו, הַשבָחָתו, הַתחָחָתו, הַשכָחָתו, הַשטָחָתו, הַשלָחָתו, הַתפָחָתו, הַתנָחָתו, אַזנָחָתו, הַזנָחָתו, הַזרָחָתו, אַנחָתו, הַנצָחָתו, הַרוָוחָתו, הַרתָחָתו, הַקדָחָתו, הַקמָחָתו, הַקלָחָתו, הַקשָחָתו, הַקרָחָתו, גיחָתו, הטָחָתו, דליחָתו, בליחָתו, אליחָתו, הפָחָתו, הפיחָתו, השָׂחָתו, הזָחָתו, גניחָתו, הנָחָתו, ארוחָתו, הרָחָתו, בריחָתו, אריחָתו, טִבחָתו, כִיחָתו, טביחָתו, יִפחָתו, טִרחָתו, טיחָתו, כסִיחָתו, טריחָתו, לֵיחָתו, מִצחָתו, מִשחָתו, מִנחָתו, מַכסֵחָתו, מַטפֵחָתו, מַפָחָתו, מַתפֵחָתו, מַקדֵחָתו, מלֵחָתו, מליחָתו, משיחָתו, מתיחָתו, מנוחָתו, מריחָתו, לקיחָתו, סוחָתו, סיחָתו, סליחָתו, ספיחָתו, סריחָתו, צִווחָתו, צוויחָתו, צִרחָתו, פחָתו, צליחָתו, צמיחָתו, פסיחָתו, פשיחָתו, פתיחָתו, פֶחָתו, צניחָתו, פריחָתו, צריחָתו, פקיחָתו, שִבחָתו, שוחָתו, תוכֵחָתו, שִטחָתו, שִכחָתו, שִפחָתו, תַדלוחָתו, תחיחָתו, שחיחָתו, תַפוחָתו, שטיחָתו, שלוחָתו, שליחָתו, שִׂמחָתו, תפיחָתו, שׂיחָתו, תנוחָתו, זביחָתו, זַרחָתו, זיחָתו, זניחָתו, זריחָתו, נִבחָתו, נוחָתו, נביחָתו, נגיחָתו, נוסחָתו, ניחָתו, נכיחָתו, נסיחָתו, נפיחָתו, נציחָתו, נתיחָתו, רִתחָתו, רַווחָתו, ריחָתו, רציחָתו, רתיחָתו, רקיחָתו, קדיחָתו, קיחָתו, קליחָתו, קפיחָתו, קריחָתו, גוזֵל את מנוחָתו, מַדריך את מנוחָתו, מַעלֶה אֶת יְרושָלַיִם עַל ראש שִׂמְחָתו, מַעלֶה על ראש שִׂמחָתו, שומֵר הַבטָחָתו, שומֵר הַבְטָחָתו


מדריך את מנוחתו פרוש | מדריך את מנוחתו פירוש | מדריך את מנוחתו מילון | מדריך את מנוחתו הגדרה מילונית | מדריך את מנוחתו מילון עברי | מדריך את מנוחתו מילון אנציקלופדי | מדריך את מנוחתו אנציקלופדיה | מדריך את מנוחתו תרגום
מדריך את מנוחתו פירוש השם | מדריך את מנוחתו פירוש המילה | מדריך את מנוחתו משמעות המילה | מדריך את מנוחתו ביטויים | מדריך את מנוחתו דקדוק | מדריך את מנוחתו לשון | מדריך את מנוחתו ניבים | מדריך את מנוחתו אטימולוגיה
מדריך את מנוחתו מילים נרדפות | מדריך את מנוחתו ניגודים | מדריך את מנוחתו חריזה | מדריך את מנוחתו חרוזים | מדריך את מנוחתו צירופים | מדריך את מנוחתו פתגמים | מדריך את מנוחתו ניבים | מדריך את מנוחתו תחביר
מדריך את מנוחתו ביטויים | מדריך את מנוחתו ציטוטים | מדריך את מנוחתו ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications