זוא

פירוש
נוסַח מליצי-חגיגי בִּפתיחה לִכתב אישוּר רשמי: וזאת לתעודה כי האיש נמצא זכאי

זוא דקדוק

לא נמצא דקדוק לערך זוא

זוא ניבים וצירופים

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך זוא

זוא אטימולוגיה

לא נמצאה אטימולוגיה לערך זוא

זוא נרדפות וניגודים

לא נמצאה נרדפות וניגודים לערך זוא

זוא חריזה

ודא, גידודא, הודה, אודה, אגודה, גדודה, בדודה, בגודה, אבודה, אהודה, הִתוַודה, אחודה, גַלמודה, אמודה, גמודה, גלודה, דודה, אפודה, העבודה, ורודה, ברודה, ארודה, גרודה, חדודה, חיודה, חלודה, חמודה, חסודה, חשודה, כבודה, יהודה, יִילודה, ילודה, יעודה, יתודה, טרודה, ירודה, יקודה, לבודה, מדודה, מִזוָודה, לכודה, לימודה, למודה, מעודה, לשודה, מרודה, סודה, עדודה, עבודה, צדודה, עודה, פחודה, צמודה, פלודה, פרודה, פקודה, צפודה, עתודה, ענודה, צרודה, עקודה, שדודה, שמודה, שפודה, שׂרודה, שקודה, זבודה, זרודה, נודה, נדודה, נֵמָטודה, נְצודה, נַקדודה, נידודה, ניצודה, נקודה, רדודה, רבודה, רעודה, רפודה, קדודה, קפודה, הדוקית ורודה, גור אַריֵה יהודה, הַגבָלַת הילודה, הַבָעַת תודה, אַחדות העבודה, דַת העבודה, הַשעָרַת עבודה, הָאָרֶץ היעודה, דינֵי עבודה, הכרת תודה, בֵית דין לַעבודה, בתולַת יִשׂרָאֵל/בַת יהודה, אסיר תודה, וזאת לִתעודה, הֶלקֵטית ורודה, חובֶרֶת עבודה, חַג העבודה, יום העבודה, יום עבודה, יום פקודה, יושֵב עַל הַתורה ועַל העבודה, יָדָיו מלֵאות עבודה, כדָג שֶנֶאחָז בִמצודה, כַרטיס עבודה, כלי עבודה, מֵי סודה, מִכנְסֵי בֶרמודה, מִסָביב לַנקודה, מִשטַח עבודה, לִשכַת עבודה, מחוסַר עבודה, לַחמֵי תודה, מַחנֵה עבודה, מַטבעות עתודה, מַעלֶה חלודה, לימודי תעודה, מציאות רבודה, מעיל עבודה, משולַש בֶרמודה, סֵדֶר הָעבודה, סַרבַל עבודה, סמיכות פרודה, עובֵד בַעבודה, פוטו קָתודה, עושה צחוק מהעבודה, פלוגַת עבודה, פרי עבודה, עתיר עבודה, תֵיבַת תהודה, שוק העבודה, שַלמֵי תודה, שיר תודה, שׂכַר עבודה, תנועַת העבודה, זאת לתעודה, זֶבַח תודה, נקודה לִנקודה, ריצַת עבודה, קינוחַ סעודה


זאת לתעודה כי פרוש | זאת לתעודה כי פירוש | זאת לתעודה כי מילון | זאת לתעודה כי הגדרה מילונית | זאת לתעודה כי מילון עברי | זאת לתעודה כי מילון אנציקלופדי | זאת לתעודה כי אנציקלופדיה | זאת לתעודה כי תרגום
זאת לתעודה כי פירוש השם | זאת לתעודה כי פירוש המילה | זאת לתעודה כי משמעות המילה | זאת לתעודה כי ביטויים | זאת לתעודה כי דקדוק | זאת לתעודה כי לשון | זאת לתעודה כי ניבים | זאת לתעודה כי אטימולוגיה
זאת לתעודה כי מילים נרדפות | זאת לתעודה כי ניגודים | זאת לתעודה כי חריזה | זאת לתעודה כי חרוזים | זאת לתעודה כי צירופים | זאת לתעודה כי פתגמים | זאת לתעודה כי ניבים | זאת לתעודה כי תחביר
זאת לתעודה כי ביטויים | זאת לתעודה כי ציטוטים | זאת לתעודה כי ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי