טאוטופונייה

פירוש

טאוטופונייה דקדוק


[ש"ע; נ]

טאוטופונייה ניבים וצירופים

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך טאוטופונייה

טאוטופונייה אטימולוגיה

מקור המילה = Tauto אותו phonia קול

טאוטופונייה נרדפות וניגודים

לא נמצאו נרדפות וניגודים לערך טאוטופונייה

טאוטופונייה חריזה

דִיאופְטְרִייָה, אֵקונומֶטְרִייָה, דִיופְטְרִייָה, דונָלִייָה, ביוַולוִוייָה, חורִייָה, טָאוטופונִייָה, טָאוטונומִייָה, כהִייָה, כובעָנִייָה, כַרטיסִייָה, כרִיכִייָה, מִילִישְנִייָה, פֵטומֶטְרִייָה, פוטוגְרָמֶטְרִייָה, פוטומֶטְרִייָה, פוטופְתַלְמִייָה, פִיטונִייָה, צִיסְטומֶטְרִייָה, פונְטַנֶסִייָה, פורומֶטְרִייָה, פורְסִיטִייָה, פורַמְנִייָה, פוקומָנִייָה, עוזִייָה, פֵלֶבַלְגִייָה, עוזנייָה, פַרטִייָה, פָלֶבֶקְטומִייָה, פְטֵרוקָרִייָה, פוטֶנְצְיומֶטְרִייָה, פִילואֵרֶקְצִייָה, פולִיאַנְדְרִייָה, פולִימִילְגִייָה, פולִימַסְטִייָה, פולִיסְפֶרְמִייָה, פִיופְטַלְמִייָה, פִילורַלְגִייָה, פולָרִימֶטְרִייָה, פִירְהֶלְיומֵטֵרִייָה, פִירומֶטְרִייָה, פְלֵאומַסְטִייָה, פְלֵאורַלְגִייָה, פואֵרָרִייָה, פְלווִיומֶטְרִייָה, פְלובְיומֶטְרִייָה, פְלַנְטַלְגִייָה, פְלָנִימֶטְרִייָה, פופִילומֶטְרִייָה, פָאולובְנִייָה, פָכִיאַקְרִייָה, פֶלְבִימֶטְרִייָה, פֶלְבִיצֵפָלומֶטְרִייָה, פֶפְטונורִייָה, פֶפְסִינורִייָה, פֶרַרִייָה, תוכְנִייָה, תונְבֶרְגִייָה, נקִייָה, רובִינִייָה, רושִייָה, אֶרֶץ נָכרִייָה, כֶפֶל ראִייָה, מַעבַר חצִייָה, ראש הגוִוייָה


טאוטופונייה פרוש | טאוטופונייה פירוש | טאוטופונייה מילון | טאוטופונייה הגדרה מילונית | טאוטופונייה מילון עברי | טאוטופונייה מילון אנציקלופדי | טאוטופונייה אנציקלופדיה | טאוטופונייה תרגום
טאוטופונייה פירוש השם | טאוטופונייה פירוש המילה | טאוטופונייה משמעות המילה | טאוטופונייה ביטויים | טאוטופונייה דקדוק | טאוטופונייה לשון | טאוטופונייה ניבים | טאוטופונייה אטימולוגיה
טאוטופונייה מילים נרדפות | טאוטופונייה ניגודים | טאוטופונייה חריזה | טאוטופונייה חרוזים | טאוטופונייה צירופים | טאוטופונייה פתגמים | טאוטופונייה ניבים | טאוטופונייה תחביר
טאוטופונייה ביטויים | טאוטופונייה ציטוטים | טאוטופונייה ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי