לוקלי

פירוש

לוֹקָלִי

(מילון לועזי)
מקומי; מוגבל למקום, מיוחד למקום מסוים, שאינו כלל ארצי (לטינית localis )(טט) (ט4)לוֹקָלִיזַצְיָה
1.מקומי; איתור; מיקום;
2.הגבלת תופעה למקום אחד;
3.התאמת מכשיר או מוצר לתנאים הספציפיים של מקום מסוים (לטינית)

לוקלי דקדוק

לא נמצא דקדוק לערך לוקלי

לוקלי ניבים וצירופים

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך לוקלי

לוקלי אטימולוגיה

לא נמצאה אטימולוגיה לערך לוקלי

לוקלי נרדפות וניגודים

לוקָלי (תוצאה דומה)
אֶנדֵמי , מאוּתָר , מוּגבָּל , מקומי , ספֵּציפי [שדה סמנטי: תחוּם]

לוקלי חריזה

לא נמצאה חריזה לערך לוקלי


לוקלי פרוש | לוקלי פירוש | לוקלי מילון | לוקלי הגדרה מילונית | לוקלי מילון עברי | לוקלי מילון אנציקלופדי | לוקלי אנציקלופדיה | לוקלי תרגום
לוקלי פירוש השם | לוקלי פירוש המילה | לוקלי משמעות המילה | לוקלי ביטויים | לוקלי דקדוק | לוקלי לשון | לוקלי ניבים | לוקלי אטימולוגיה
לוקלי מילים נרדפות | לוקלי ניגודים | לוקלי חריזה | לוקלי חרוזים | לוקלי צירופים | לוקלי פתגמים | לוקלי ניבים | לוקלי תחביר
לוקלי ביטויים | לוקלי ציטוטים | לוקלי ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי