כאב ביצים

פירוש

1. כאב באשכים בשל גירוי מיני ללא התפרקות מינית
2. בהשאלה) רצון עז לדבר, ללא הגעה לסיפוק (עממי)

כאב ביצים דקדוק

לא נמצא דקדוק לערך כאב ביצים

כאב ביצים ניבים וצירופים

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך כאב ביצים

כאב ביצים אטימולוגיה

לא נמצאה אטימולוגיה לערך כאב ביצים

כאב ביצים נרדפות וניגודים

לא נמצאה נרדפות וניגודים לערך כאב ביצים

כאב ביצים חריזה

אַעצִים, הֶעצִים, יַעצִים, לְהַעצִים, מַחְלָצִים, מַעצִים, מְפוצִים, מִתְמַצִים, נְעָצִים, נַעצִים, פַצִים, קָצִים, תַעצִים, אבוצים, גהוצים, גִיוצים, גהיצים, בֵיצים, גומָצים, בִצבוצים, גִצים, הוצים, גוצים, בוציצים, גַיָיצים, אַמיצים, גַמצוצים, איבוצים, אימוצים, אילוצים, גיצוצים, היצוצים, דָצוצים, אָצים, אינוצים, בֵיצִים, אמוצים, אלוצים, אפוצים, אפָצים, אפיצים, גֶהָצים, הֶעצים, הֶקבֵצים, גריצים, חֵיצים, חביצים, חִצים, חוצים, חוצצים, חַדְקוצִים, חַדקוצים, חַמציצים, חיצוצים, חמוצים, חלוצים, חמֵצים, חמַצמַצים, חמיצים, חצוצים, חפָצים, חצָצים, חציצים, חרוצים, חרָצים, חריצים, כְווצים, יועצים, יַעצים, כיווצים, יעוצים, כרָצים, יקֵצים, יקוצים, מגוהָצים, מואָצים, מאומָצים, מאולָצים, מאוצים, מבוצָצים, מבורָצים, מגַהצים, מוחמָצים, מוחצים, לוחצים, להַעצים, מֵיאוצים, מאיצים, מומלָצים, מומרָצים, מִמרָצים, מֵצים, לֵצים, מופָצים, מִצמוצים, לִצלוצים, מִפלָצים, מִפצים, מופצָצים, מִפרָצים, מִשבָצים, מִתלוצצים, מושמָצים, מִתפָרצים, מִתנַצים, מִתרַחצים, מונחָצים, מִנעָצים, מורבָצים, מִרבָצים, מברָצים, מורצים, מִקצים, מוקצים, מוקפָצים, מחויָצים, מחומָצים, מַאמָצים, לחוצים, מחוצים, מחוצָצים, מחורָצים, מַחַרצים, מַחלְצים, מַחמַצים, מַחמיצים, מחַצרְצים, לחָצים, לחיצים, מחָצים, מַלחוצים, מַלחצים, מַמריצים, מַעצים, מַפצים, מַפציצים, מַעריצים, מַשמיצים, מַרצים, מַקצְצים, מכווָצים, מיַיעצים, ליצוצים, מיצים, ממולָצים, ממוצמָצים, ממַצים, מלָצים, מפוחלָצים, מצויָצים, מעומָצים, מעוצים, מצוצים, מפוצים, מפוצָצים, מפוצפָצים, מפורָצים, מפַחלְצים, מציצים, מפיצים, משובָצים, משוחָצים, משופָצים, משונָצים, מתורָצים, משוקָצים, מתָרצים, מנואָצים, מנוצים, מנופָצים, מנותָצים, מרובָצים, מרוחָצים, מרוצים, מרוצָצים, מקווָצים, מקובָצים, מקוצָצים, פוחלָצים, צִיצִים, עֵירוצים, עֵצים, פוצים, צִצִים, פִצפוצים, פוצצים, פורצים, עוקָצים, עַבגוצים, פַחלָצים, עַמלֵצים, פַצָצים, עַצִים, עַקצוצים, ציוצים, עימוצים, עילוצים, פיצוצים, ציצים, פָריצים, עָריצים, עלֵצים, עפָצים, עפיצים, עציצים, פציצים, עניצים, פרוצים, ערוצים, פרָצים, עקוצים, שבוצים, תֵירוצים, תִשבוצים, שחוצים, תַחמוצים, שַחמיצים, תַחמיצים, שחיצים, תַמריצים, תַפלוצים, תַשבְצים, תַשביצים, תַשחֵצים, תַרביצים, תַרחיצים, תַקביצים, שיבוצים, שיפוצים, שיצים, שינוצים, שירוצים, שיקוצים, שפיצים, שֶחָצים, שנוצים, שנָצים, שרוצים, שרַצרָצים, תרָצים, שרָצים, שקָצים, נואצים, נאוצים, נִמלָצים, נִצים, נוציצים, נוצצים, נִצנוצים, נִפרָצים, נותצים, נִנעָצים, נִרצים, נִקבָצים, נִקפָצים, נחוצים, נַעֲצוצים, נַפָצים, נַצנַצים, נַערָצים, ניאוצים, נָאצים, ניפוצִים, נלחצים, נמרצים, נפוצים, נעוצים, נפיצים, נציצים, נעיצים, נעָצים, נתוצים, נֶאלָצים, נֶחרָצים, רבוצים, רַבְשָצִים, רַוָוצים, רחיצים, ריבוצים, ריחוצים, ריצוצים, רָצים, רמוצים, רעוצים, רצוצים, רצָצים, רציצים, קבוצים, קִיוצים, קבָצים, קֵיצים, קוצים, קִצים, קוציצים, קופיצים, קִפצוצִים, קופצים, קונצים, קַוָוצים, קַיָיצים, קַמצוצים, קַצָצים, קיווצים, קיבוצים, קימוצים, קיצוצים, קיפוצים, קמוצים, קמָצים, קפוצים, קצוצים, קציצים, קפיצים, קפָצים, קרוצים, קרָצים, אושפיזית העפָצים, אַל תִזְרְעו אֶל קוצִים, הַר פְרָצִים, הַר פרָצים, איחוד הקבוצות והקיבוצים, בֵית החִצים, דוקְרָן חַד קוצִים, בִלבול בֵיצים, אשְפִיזִית הָעפָצִים, חולֵץ נעָצים, חָרַש עֵצים, חלֵב בֵיצים, חֶבֶר לֵצים, יֵש לו בֵיצים, יושֵב על קוצים, כאֵב בֵיצים, כָלו כָל הקִצים, מוביל הבֵיצים, מְעָרַת פָרִיצִים, מושַב לֵצים, מחַשבֵי קִצים, לָכיד עוקָצים, לשון שיקוצים, משליך עָלָיו שיקוצים, פִתפותֵי בֵיצים, פטורֵי ציצים, פָנים חמוצים, פָרָשַת שרָצים, פנים חָמוצים, שמונה שרָצים, זורֵע אֶל קוצִים, רוחַ פרָצים


כאב ביצים פרוש | כאב ביצים פירוש | כאב ביצים מילון | כאב ביצים הגדרה מילונית | כאב ביצים מילון עברי | כאב ביצים מילון אנציקלופדי | כאב ביצים אנציקלופדיה | כאב ביצים תרגום
כאב ביצים פירוש השם | כאב ביצים פירוש המילה | כאב ביצים משמעות המילה | כאב ביצים ביטויים | כאב ביצים דקדוק | כאב ביצים לשון | כאב ביצים ניבים | כאב ביצים אטימולוגיה
כאב ביצים מילים נרדפות | כאב ביצים ניגודים | כאב ביצים חריזה | כאב ביצים חרוזים | כאב ביצים צירופים | כאב ביצים פתגמים | כאב ביצים ניבים | כאב ביצים תחביר
כאב ביצים ביטויים | כאב ביצים ציטוטים | כאב ביצים ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי