אובדן

פירוש

1. אבֵדה, אבָדון, אָבַד עָלָיו הכֶּלַח, אָבַד סִברו ובָטֵל סיכּוּיו, אָבדה דַרכּו, אָבדוּ עֶשתונותָיו, איבֵּד את הצָפון, איבֵּד את הרֹאש, איבֵּד יָדָיו ורַגלָיו, איבֵּד צֶלֶם אנוש, איבּוּד, אסון טֶבַע, בּור סוּד שאֵינו מאַבֵּד אַף טיפּה, בּילוּי, בַּל תַשחית, גֶזֶל, גֵירָעון, הולֵך לאבָדון, הולֵך לאיבּוּד, הֶפסֵד, הֶרֶס, הַשחָתה, וַנדָליזם, זורֵעַ הֶרֶס, חַבָּלה, חוּרבָּן, חיסָרון, כַּאשֶר אָבַדתי אָבַדתי, כּילָיון, כּלָיה, כֵּן יֹאבדוּ, יָצָא בּשֵן ועַיִן, יָצָא נָקי מִנכָסָיו, מאַבֵּד את המִכנָסַיִים, מאַבֵּד את העֶשתונות, מאַבֵּד את דַרכּו, מאבד את ההכרה, מאבד זמן, מאבד מזוהרו, מאבד משקל, מאבד עניין בדבר, מגרעת, מחולל שַמות, מלאכי חבלה, מַסיג גבול, מפלה, מקפח פרנסתו, נופל קורבן, נֶזֶק, נזק בלתי־הפיך, נשתדפה שַׂדֵהוּ, סיכוּל, עדי אובד, פגיעה, פושט רגל, פחת, קלקול, קַלקָלה, שגיאה
ראה גם: העלמות; מוות
2. אבֵדה, איבוד, אמורטיזציה, גירעון, הבערה, הוצאה, הוצאה הונית, הוצאה עסקית, הזקה, היאבדות, הידלדלות, היוון, היזק, הֶפסֵד, הפסדה, השקעה, התאפסות, חַבָּלָה, חוסר הַצלָחה, חיסרון, טיבוע, טמיון, יציאה, כישלון, מפלה, נזק, נפסדוּת, נִפקה, עניות, פירעון, פשיעה, קלקול, רע, תַמוּת, תמימוּת
ראה גם: הריסה, חורבן, חיסול
3. אָבַד זכרו, אומֵר קדיש, מאבד עצמו לדעת, מוות

אובדן דקדוק

לא נמצא דקדוק לערך אובדן

אובדן ניבים וצירופים

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך אובדן

אובדן אטימולוגיה

לא נמצאה אטימולוגיה לערך אובדן

אובדן נרדפות וניגודים


אובדן חריזה

לא נמצאה חריזה לערך אובדן


הפסד פרוש | הפסד פירוש | הפסד מילון | הפסד הגדרה מילונית | הפסד מילון עברי | הפסד מילון אנציקלופדי | הפסד אנציקלופדיה | הפסד תרגום
הפסד פירוש השם | הפסד פירוש המילה | הפסד משמעות המילה | הפסד ביטויים | הפסד דקדוק | הפסד לשון | הפסד ניבים | הפסד אטימולוגיה
הפסד מילים נרדפות | הפסד ניגודים | הפסד חריזה | הפסד חרוזים | הפסד צירופים | הפסד פתגמים | הפסד ניבים | הפסד תחביר
הפסד ביטויים | הפסד ציטוטים | הפסד ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי